You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądane

Sposobem zrównoważonego działania i zapobiegania dalszej antropopresji jest wykorzystywanie terenów poprzemysłowych pod planowane inwestycje. Ryzykiem związanym z użytkowaniem takich terenów jest potencjalnie występujące zanieczyszczenie powierzchni ziemi. W celu jego wyeliminowania lub właściwego oszacowania, przeprowadza się ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a jeśli zanieczyszczenie zostanie stwierdzone to stosuje się remediację. Remediacja ma na celu usunięcie lub zmniejszenie zawartości substancji powodujących ryzyko w gruntach i wodach podziemnych, a przede wszystkim wykluczenie występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.


Oferujemy naszym Klientom doradztwo w zakresie badań zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz remediacji w całym cyklu życia projektu, od decyzji inwestycyjnej, poprzez badania zasięgu zanieczyszczenia, aż po przeprowadzenie remediacji i przywrócenie środowisku jego wcześniejszych wartości użytkowych.

Nasze usługi w zakresie remediacji i oceny zanieczyszczenia obejmują:

  • Environmental Due Diligence / Environmental Site Assessment – audyty środowiskowe nieruchomości pod kątem występowania potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i innych ryzyk środowiskowych;
  • Badania gruntów i wód podziemnych – akredytowany pobór i interpretacja wyników badań laboratoryjnych w celu określenia stopnia zanieczyszczenia i jego zasięgu; 
  • Przygotowanie projektów planów remediacji – przy wykorzystaniu analiz występowania ryzyka dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska wraz ze wparciem Klienta w zakresie pozyskiwania decyzji remdiacyjnych;
  • Remediacja terenów zanieczyszczonych metodami ex-situ oraz in-situ.
Jeff Burdick

Więcej o tym rozwiązaniu

Connect with Jeff Burdick for more information & questions.

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Więcej o tym rozwiązaniu

Jeff Burdick

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Jeff Burdick.

Jeff Burdick, Global Director for Environmental Restoration

Frank Goossensen

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Frank Goossensen.

Frank Goossensen, Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności