Umwelt

Kwaliteit milieu en leefomgeving

Door de groei van de wereldbevolking en de daarmee samenhangende verstedelijking, bedrijvigheid en mobiliteit neemt de belasting van onze natuurlijke omgeving toe. Bedrijven en overheden erkennen meer dan ooit dat het belangrijk is de zorg voor milieu en omgeving mee te nemen in beslissingen en activiteiten. Of het nu gaat om het duurzaam (re)vitaliseren van stedelijke regio’s, investeringen in onze infrastructuur of om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat ons drijft is het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van milieu en leefomgeving op ruimtelijk-economisch, sociaal en ecologisch vlak. We zoeken daarbij het optimum tussen de wensen van opdrachtgever, de eisen vanuit de overheid en innovatieve toepassingen. Onze milieu-experts werken in multidisciplinaire teams, samen met de opdrachtgever en stakeholders aan effectieve, haalbare strategieën en oplossingen, die duurzaam vruchten afwerpen voor bedrijven, overheid en onze planeet.

Vragen

Neem gerust contact op met Marc Raessen

Marc Raessen

Directeur Milieu +31 (0)6 2706 1854 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.