• Onze Sectoren

Projectontwikkelaars

Sinds de financiële crisis is het landschap voor projectontwikkeling ingrijpend veranderd. Succesvolle ontwikkeling vraagt meer dan ooit om specialisatie en samenwerking. Want bij grootschalige ontwikkelopgaven is integratie van verschillende disciplines noodzakelijk om tegemoet te komen aan twee belangrijke marktontwikkelingen.

De eerste ontwikkeling is dat woning- en (commercieel) vastgoedprojecten niet langer als geïsoleerde opgaven worden beschouwd. Voor de gewenste verdichting in steden en het bereiken van klimaatdoelstellingen is integratie met nieuwe mobiliteitsvormen en (lokale) duurzame energievoorziening cruciaal.

Joris Winters

sectorleider Financiële Instellingen +31 (0)6 5073 6790 Stel mij een vraag

Creating a sustainable future

Daarnaast verschuift de vraag van gebruikers en beleggers naar alternatieve segmenten van de markt, zoals hybride woon-werk-winkel projecten en studenten- en seniorenhuisvesting. Door het aanbieden van diensten aan bewoners en huurders van dit type projecten, is deze integratie een doorslaggevende betekenis voor het succes van ontwikkelaars in deze segmenten.

Met veel ontwikkelaars treedt Arcadis succesvol op als adviseur en partner en maken we samen een integrale benadering van projecten daadwerkelijk mogelijk. Onze diensten omvatten de gehele cyclus: van locatieanalyses en (bodem)sanering tot prestatiegericht ontwerp- en programmamanagement en van engineering en verduurzaming tot integratie van gebouwen, infrastructuur en milieu. Creating a sustainable future.


Vragen over deze sector

Joris Winters

sectorleider Financiële Instellingen +31 (0)6 5073 6790 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.