You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft geconcludeerd dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot 1,5°C om catastrofale gevolgen voor de mens en ons milieu te voorkomen. Om dit te bereiken, moet de wereld de piekemissies in 2025 opvolgen met elke tien jaar een halvering van de uitstoot tot 2050, te beginnen met de eerste halvering in 2030. Deze eenvoudige vuistregel, de zogenaamde Carbon Law, kan op iedereen worden toegepast: bedrijven, steden, landen en burgers.Over ons - Internationale organisatie voor ontwerp-, engineering- en adviesdienstenNet Zero is het punt waarop de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in evenwicht is door uitstootvermindering en projecten die CO2 afvangen. We moeten zo min mogelijk CO2 uitstoten en vertrouwen op CO2-verwijdering en -opslag voor het compenseren van de overgebleven uitstoot.

Bij Arcadis helpen we je inzicht te krijgen in de impact van Net Zero in je hele organisatie en deze te vertalen in jouw strategie, bedrijfsvoering, toeleveringsketen, investeringen en innovaties. Wij werken met samen met jou aan het opzetten van de bouwstenen, investeringscasus en routekaart om je Net Zero-verplichtingen na te komen. Van een strategie voor hernieuwbare energie en inkoop op basis van de markt tot prognose van Net Zero-investeringen: wij hebben expertise die jouw bedrijfstransformatie kan ondersteunen.

Onze diensten omvatten:

  • Vaststellen van Net Zero-doelstellingen en -ambities (afgestemd op klimaatwetenschap) 
  • Ontwikkelen van Net Zero-strategieën met prioriteiten voor prestaties op korte en lange termijn
  • Plannen voor en implementeren van projecten met Net Zero-doelen
  • Ontwerpen voor Net Zero
  • Meten en rapporteren van broeikasgas-effecten
  • Duurzaam werken (ondersteund door beleid, processen, data-automatisering, gedragsverandering en culturele verandering)
Kealy Herman

Ga het gesprek met ons aan

Neem contact op met Kealy Herman, Net Zero Strategy Lead

Ga het gesprek met ons aan

Neem voor vragen en offerteverzoeken contact op en wij koppelen je aan de juiste contactpersoon.

Kealy Herman

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Kealy Herman.

Net Zero Strategy Lead

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.