Klimaatadaptatie

Samen voorbereid op een veranderend klimaat

Het klimaat verandert

Deltaplan - We werken aan klimaatadaptatie voor publieke overheden als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen conform het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie en brengen deze kennis ook in bij gebiedsontwikkelingsprojecten voor projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Daarnaast helpen we industriële sectoren zoals Olie & Gas, Food, Havens, Data- en Logistieke Centra om de verstoring van productieprocessen door weersextremen te beperken en bedrijfcontinuïteit te waarborgen. Samen werken we aan een klimaatbestendige inrichting van Nederland en ver daarbuiten! Meer weten over onze kennisvelden en oplossingen, neem een kijkje bij onze verschillende thema’s:

Klimaatadaptatie voor gemeenten

Extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingsrisico’s; veranderende weersomstandigheden door klimaatverandering zetten ons voor grote opgaven. Een belangrijke rol bij deze veranderingen is weggelegd voor gemeenten. Zij staan aan de lat voor een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte. Wij bieden oplossingen in de verschillende beleid- en planfasen om te komen tot een klimaatbestendige omgeving.

Lees meer

Klimaatadaptatie en landelijk gebied

De (water-)inrichting van het landelijk gebied kraakt in zijn voegen. We zien steeds vaker en op meer plaatsen problemen. Het is te nat, het is te droog, het is te zout, het is te vies of een combinatie hiervan. Waterbeheerders krijgen meer moeite om te voldoen aan hun missie ‘veilig, schoon en voldoende’. Landbouw en natuurbeheerders zien vaker schades. Dit heeft betreft twee oorzaken: In de eerste plaats verandert het klimaat. Het weer wordt grilliger. De gemiddelde situatie is steeds minder representatief. In de tweede plaats verwachten we dat alles op elk moment en op elke plek kan. Peil volgt functie. Eisen aan onze omgeving nemen toe. Acceptatie neemt af. Watersystemen raken in disbalans.

Lees meer

Klimaatadaptatie en infrastructuur

De verandering van ons klimaat is zeer impactvol, ook voor onze infrastructuur. Met goed netwerkbeheer minimaliseren we het risico op storingen. Regelmatig staan onderdoorgangen onder water door zware regenval of is er een bovenleiding van het spoor gebroken door een omgevallen boom. Voor reizigers is dit natuurlijk heel lastig en deze schade heeft vaak grote impact op mens en economie. Bovendien zijn wij gewend aan een groot betrouwbaar transport- en vervoersnetwerk en verwachten dat ook voor de toekomst. De grote vraag is hoe we hiermee omgaan.

Lees meer

Klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling & gebouwen

Een toekomstbestendige ontwikkeling gaat om met de gevolgen van een veranderend klimaat.  Nieuwbouw- en transformatieopgaven bieden gemeenten en ontwikkelaars een uitgelezen kans om een klimaatadaptief gebied te creëren: langdurig veilig, aantrekkelijk en gezond! Vanuit onze brede ervaring met klimaatbestendige nieuwbouw en herontwikkeling helpen we gemeenten en ontwikkelaars met het opstellen en concreet maken van ambities en het ontwerpen van kwalitatieve en kosteneffectieve maatregelen. 

Lees meer

Klimaatadaptatie & Industrie

Klimaatverandering is een van de grootste mondiale uitdagingen die de komende decennia onze bedrijfsvoering drastisch verandert. Steeds meer bedrijven over de hele wereld krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Door hitte, droogte of overstromingen ontstaan naast directe fysieke consequenties ook indirecte gevolgen voor de ketens waar deze organisaties deel van uitmaken. Het risicorapport van het World Economic Forum (WEF) zet de bedreigingen van klimaatverandering bovenaan de lijst van grootste gevaren voor ondernemingen.

Lees meer

Vragen over dit perspectief


Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag

Partner van:

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.