You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Aktualnie przeglądane

Adaptacja do zmian klimatu to proces polegający na dostosowywaniu do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych oraz ich skutków. Naszym zadaniem jest proponowanie działań adaptacyjnych, mających na celu zwiększenie odporności jednostek samorządowych, przedsiębiorców czy infrastruktury na skutki zmian klimatu. Wskazujemy również potencjalne szanse wykorzystania zachodzących zmian.


Naszym celem jest zapewnienie dalszego rozwoju społeczności w obliczu zachodzących zmian klimatu. Kompleksowo zajmujemy się tym tematem, począwszy od szacowania wrażliwości i podatności na zmiany klimatu, poprzez szacowanie ryzyka oraz propozycje planów adaptacji do zmian klimatu dla miast, przedsiębiorców czy zarządców infrastruktury, aż po projektowanie systemów i rozwiązań pozwalających na adaptacje do nowych i przyszłych warunków.

Dostarczamy nowoczesne i zintegrowane rozwiązania, koncentrując się na ochronie życia ludzkiego oraz bezpieczeństwie środowiska. Równocześnie, nie zapominamy o efektywności ekonomicznej zaproponowanych rozwiązań.

Oferta Arcadis w zakresie adaptacji do zmian klimatu obejmuje:

  • Ocenę ryzyka związanego ze zmianami klimatu
  • Plany adaptacji do zmian klimatu
  • Optymalizację systemów zagospodarowania wód opadowych na terenach miejskich i przemysłowych
  • Koncepcję ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni rzek i cieków
  • Projektowanie i rozwiązania dla ochrony przed powodzią
  • Projektowanie i rozwiązania związane z adaptacją do zmian klimatu
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Porty morskie i drogi wodne odporne na zmiany klimatu
  • Błękitną i zieloną architekturę
  • Analizy efektywności kosztowej proponowanych rozwiązań
Roni Deitz

Więcej o tym rozwiązaniu

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli {imię}.

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy jakość życia.

Nasze spostrzeżenia

Poznaj nasze najnowsze badania i przeczytaj wiadomości oraz opinie ekspertów.

Nasze możliwości

Więcej o tym rozwiązaniu

Roni Deitz

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli {imię}.

Roni Deitz, Global Director, Climate Adaptation

Frank Goossensen

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli {imię}.

Frank Goossensen, Global Sales Director, Resilience

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności