• Persbericht
  • 12 januari 2021
  • Amersfoort

Arcadis helpt Groninger versterkingsoperatie met duurzame faunabescherming

Amersfoort - Arcadis helpt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met vraagstukken rondom de Wet Natuurbescherming bij de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. Het gaat om een raamcontract met een looptijd van zeven jaar en een contractwaarde van maximaal 7 miljoen euro. Dat maakte Arcadis dinsdag bekend.

De Wet Natuurbescherming geeft aan dat de versterkingswerkzaamheden van NCG de leefgebieden van beschermde dieren niet mogen verstoren. Arcadis ontwikkelde voor dit soort vraagstukken het ‘soortmanagementplan’ om op een gestructureerde wijze om te gaan met de Wet Natuurbescherming. Met de door Arcadis uitgewerkte vernieuwende aanpak organiseert de NCG versterkingswerkzaamheden die van invloed zijn op beschermde dieren. Deze werkwijze is aantoonbaar sneller, eenvoudiger, goedkoper én natuurvriendelijk. Met het soortmanagementplan kun je een generieke ontheffing van de Wet Natuurbescherming krijgen. Daarin staat een beschrijving hoe tijdens de versterking ecologische meerwaarde wordt gecreëerd. Tijdens de uitvoering is er oog voor maatwerk, want geen gebouw is hetzelfde en dat geldt natuurlijk ook voor dieren.

‘Ik ben heel trots op deze opdracht, die we via een Europese aanbesteding hebben gewonnen’, stelt Marc Raessen, binnen Arcadis verantwoordelijk voor Milieu. ‘Dit is een prachtig voorbeeld van hoe je gestructureerd omgaat met natuur in combinatie met (ver)bouw. Een renovatie kan bijvoorbeeld effect hebben op verblijfplaatsen van dieren. Door dit tijdig en op gebiedsniveau te mitigeren, komen de populaties niet onder druk te staan.’

Zicht op een molen en oude woningen bij kanaal in de provincie Groningen

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag

Marc Raessen

Directeur Milieu +31 (0)6 2706 1854 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.