You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

60-90%

mogelijke reductie van CO2-uitstoot bij ruim tien klanten

100%

strategieën voor het verkrijgen van hernieuwbare energie

100+

beschikbare adviezen voor CO2-reductie

Actieve bezoekers

De uitdaging

Organisaties wereldwijd stellen ambitieuze doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan als reactie op de toenemende druk van investeerders, analisten, de samenleving en klanten. Nul uitstoot als doel alleen is echter niet genoeg; er is een fundamentele verandering noodzakelijk in de manier van werken. Er moet een werkbaar, transparant en geloofwaardig plan voor klimaattransitie volgen. Toch heeft minder dan 1% van de meer dan 18.600 bedrijven die rapporteren aan CDP (een non-profitplatform voor organisaties om klimaateffecten en -beheer openbaar te maken) voldoende gereageerd op vragen over hun geloofwaardige transitieplan, ondanks de toename van Net Zero-doelstellingen van deze bedrijven.

Sara Vellenga-Persoon

Meer informatie over dit project.

Neem contact op met Sara Vellenga-Persoon, Sustainability Lead Resilience

De oplossing

Onze Duurzaamheidsadvies-experts uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en India bundelden hun krachten om Net Zero Catalyst te ontwikkelen: een CO2-reductie-model dat de klimaatdoelstellingen van onze klanten vertaalt in hoogwaardige, toepasbare roadmaps om deze doelen te realiseren.

De software maakt gebruik van kosten-batenanalyses en interactieve datavisualisatie om roadmaps voor CO2-reductie op diverse schalen weer te geven. Eerst voeren gebruikers gegevens in over hun organisatie, zoals de baseline CO2-uitstoot en de tijdsplanning en ambitie van de doelstellingen. Vervolgens kunnen ze de kosten, besparingen en mogelijke CO2-reductie invoeren van de maatregelen die ze hebben geëvalueerd of samen met experts van Arcadis maatregelen identificeren en beoordelen. Gebruikers kennen dan aan elke maatregel een score toe op basis van een verscheidenheid aan kwalitatieve impactmetingen met aangepaste wegingen, zoals biodiversiteit, gezondheid en veiligheid en technische haalbaarheid. Voor elke maatregel wordt een verscheidenheid aan CO2- en financiële maatstaven berekend, inclusief marginale reductiekosten, samen met een kwalitatieve impactscore. Deze waarden worden gevisualiseerd in een interactief dashboard dat kan worden gebruikt om prioriteiten te stellen aan maatregelen voor CO2-reductie en een roadmap voor Net Zero samen te stellen.

Het onderliggende model van onze Net Zero Catalyst-tool werd gecreëerd door middel van intensief overleg met klanten en op basis van onze ervaring door onze samenwerking met milieubewuste organisaties.Ons werk met HB Reavis is een van de voorbeelden van het werk dat het platform van informatie voorziet. HB Reavis wilde toewijding aan klimaatactie laten zien in 2050 Net Zero als doel te stellen voor het hele portfolio, ondersteund door een werkbaar plan voor CO2-reductie. Wij hielpen HB Reavis bij de ontwikkeling van een Net Zero-programma, waaronder een strategie voor CO2-reductie, realisatieplannen, berekeningen en rapportage van baseline-emissies. Zo zorgen we ervoor dat klimaatactie wordt geïntegreerd in alle activiteiten van HB Reavis.

  • Meer informatie

    Een ander voorbeeld is ons werk met een spoorwegmaatschappij in de Verenigde Staten, die we helpen bij de ontwikkeling van een uitgebreid plan voor klimaattransitie. We voerden grondige beoordelingen van fysieke klimaatrisico's en transitierisico's uit, de integratie van klimaat in Enterprise Risk Management-procedures geëvalueerd en kwantitatieve Key Performance Indicators (KPI's) ontwikkeld om het succes te meten ten opzichte van de openbare klimaatdoelstellingen.


    Als onderdeel van dit werk heeft ons team meer dan 20 stakeholders bij elkaar gebracht in een interdisciplinaire workshop om kwantitatieve, direct te verifiëren KPI's te identificeren en prioriteren Deze workshop hielp de stakeholders om samen groots te denken en zich bewust te worden van hun rol n de realisatie van het klimaatdoel van de organisatie.


    Beide voorbeelden dienden als informatiebron voor de rapportagecijfers en duurzaamheidsscores die beschikbaar zullen zijn binnen Net Zero Catalyst om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke model de kosten en potentiële CO2-reductie van de maatregelen nauwkeurig weergeeft vanuit het perspectief van grotere organisaties.


    Door een verscheidenheid aan inzichten samen te brengen, konden we ons model aanpassen aan de klimaatdoelstellingen van onze klanten en roadmaps creëren met tastbare resultaten, zodat organisaties hun beloften kunnen waarmaken met behulp van Net Zero Catalyst.

De impact

Via Net Zero Catalyst hebben onze klanten toegang tot een compleet softwareaanbod dat voorziet in de behoeften voor Net Zero-planning en hun traject naar Net Zero versnelt. We werken samen met klanten om toepasbare maatregelen voor CO2-reductie te identificeren, evalueren en prioriteren. Onze resultaten laten zien dat door grondige planning een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 60 tot 90% kan worden bereikt. De tool ondersteunt ook strategie-ontwikkeling om 100% duurzame elektriciteit te winnen. De Net Zero-roadmaps die wij samen met onze klanten ontwikkelen met Net Zero Catalyst voldoen aan de verwachtingen van en vereisten voor vrijwillige en wettelijke klimaatrapportage, zodat we samen werken aan een duurzamere toekomst.


Ingezette Diensten

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sara Vellenga-Persoon

Neem contact op met Sara Vellenga-Persoon voor meer informatie en vragen.

Sustainability Lead Resilience

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.