You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

2050

Input voor middellange en lange termijn koers

5

gebiedstypes in kaart gebracht

Currently Viewing

De uitdaging

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan snel. Voertuigen en schepen worden steeds slimmer en nemen bestuurders taken uit handen. Ook twijfelt niemand nog aan de komst van (volledig) zelfrijdende auto’s. Maar wanneer is het precies zover? Wat betekent de komst van zelfrijdende voertuigen voor de wegen, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de provincie? En wat gebeurt er met het openbaar vervoer in de toekomst?

Hendrik Jan Bergveld

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Hendrik Jan Bergveld, Senior adviseur beleidsadvisering mobiliteit

De oplossing

Al deze vragen staan centraal in het programma Smart Mobility 2018-2022, waarin de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samenwerken. Daarnaast werkt de provincie nog aan zijn koers op de middellange en lange termijn tot 2050. Een onderzoek van Arcadis en TNO leverde meer inzichten op over de impact van zelfrijdende voertuigen.

  • LEES MEER

    Voor dit onderzoek werkten we verschillende scenario’s uit voor de effecten van zelfrijdende voertuigen in vijf stedelijke en minder verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. Het ging hierbij om extreme scenario’s, omdat deze geschikter waren om inzicht te krijgen in de maximale impact en de wijze waarop autobezit en autodelen zich ontwikkelen. Bij volledig zelfrijdende voertuigen is er geen chauffeur, rijervaring of rijbewijs meer nodig, waardoor meer mensen deze voertuigen kunnen gebruiken. Het gevolg zou kunnen zijn dat het drukker wordt op de Noord-Hollandse wegen.

De impact

Uit ons onderzoek bleek inderdaad dat de drukte op de wegen in Noord-Holland aanzienlijk zal toenemen als alle auto’s volledig zelfrijdend worden. Bovendien, zo is de verwachting, wordt het bestaande, traditionele openbaar vervoer en het langzame verkeer (voetganger/fiets) deels verdrongen door nieuwe, zelfrijdende vervoersconcepten. De onderzoekers adviseerden dan ook de formulering van een integrale netwerkvisie voor verkeer- en vervoersverbindingen binnen het provinciale netwerk van wegen, spoor, bus en transferpunten. Naast zelfrijdende zouden hiervoor ook andere ontwikkelingen – zoals Mobility as a Service (MaaS) en vergaande elektrificatie – moeten worden meegenomen. De provincie en de Vervoerregio nemen de onderzoeksresultaten mee in de totstandkoming van hun beleid.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hendrik Jan Bergveld

Neem contact op met Hendrik Jan Bergveld voor meer informatie en vragen.

Senior adviseur beleidsadvisering mobiliteit

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.