You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

2025

als streefjaar

100%

Energieneutraal

Currently Viewing

De uitdaging

De waterschappen in Nederland hebben de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Waterschap Rijn en IJssel wil dit bereiken door zelf duurzame energie op te wekken en tegelijkertijd efficiënter met energie om te gaan. Het waterschap begreep wel dat er een organisatorisch verankerde en breed gedragen beweging nodig is om door te groeien naar een 100% energieneutrale organisatie. Dit vereiste echter een aantal strategische stappen.

Jaap  van den Heuvel

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Jaap van den Heuvel voor meer informatie en vragen., Strategisch milieuadviseur

Contact Jaap

De oplossing

Samen met de transitiemanager en de energiecoördinator van het waterschap zette Arcadis deze organisatie op poten. Uit een inspirerende werksessie met alle managers van het waterschap bleek dat ze het belangrijk vinden om samen aan de slag te gaan met energieneutraliteit. De eerste ideeën over samenwerking en mogelijke maatregelen kwamen al snel en vormden een mooie basis voor de volgende stappen. Hierna was het zaak om de energietransitie in te bedden in de organisatie. Een brainstormsessie met een aantal sleutelfiguren leidde tot het opzetten van drie gerichte teams: Duurzame Energie, Omgeving en Energie Efficiency. De voorzitters van elk team vormen samen met de transitiemanager het adviesteam dat de integrale aanpak moet bepalen. Het proces voor het bemensen van de teams verliep relatief eenvoudig, omdat veel kandidaten en hun managers al waren betrokken bij het proces.

  • LEES MEER

    Tot slot creëerden we een managementsysteem dat het hele transitieproces ondersteunt. Dit functioneert volgens een systematiek die continue verbetering mogelijk maakt. Om tot een werkend managementsysteem te komen, zetten we een monitoringssysteem op, definieerden we taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, legden we vast hoe en wanneer overleg plaatsvindt en verankerden we de betrokkenheid van het hoogste management. Om ervoor te zorgen dat de organisatie daadwerkelijk met het managementsysteem gaat werken, zijn in de hele organisatie mensen gevraagd om actief mee te denken. Dit vergroot bovendien het draagvlak voor de veranderingen.

De impact

Waterschap Rijn en IJssel is inmiddels goed op weg om een energieneutrale organisatie te worden. De gedrevenheid binnen het waterschap vormt daarvoor een mooie basis en de heldere structuur biedt voldoende houvast om zelfstandig aan de ambitieuze doelstellingen te werken. De energietransitie is nu al diep verankerd in de organisatie en ook dat moet ertoe leiden dat het waterschap Rijn en IJssel in 2025 volledig energieneutraal werkt en zelf duurzame energie kan opwekken.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Jaap  van den Heuvel

Neem contact op met Jaap van den Heuvel voor meer informatie en vragen.

Strategisch milieuadviseur

Contact Jaap

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.