You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

5

diersoorten duurzaam beschermd

33%

van de gebouwen van Den Haag

Currently Viewing

De uitdaging

Woningcorporaties moeten bij sloop, beheer en onderhoud altijd een gedegen vooronderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Dit kan deze projecten behoorlijk vertragen en kan ertoe leiden dat de natuurlijke leefomgeving onder druk komt te staan. Om de renovatie en verduurzaming van woningen gemakkelijker te kunnen combineren met het behoud van gebouwbewonende flora en fauna lieten de gemeente Den Haag en de vijf Haagse woningcorporaties een soortmanagementplan (SMP) opstellen.

Max  Klasberg

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Max Klasberg, Adviseur en docent stadsecologie

De oplossing

Dit SMP werd door ons verzorgd, in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties Haag Wonen, Staedion, Vestia, Duwo en Arcade. Het plan geeft per beschermde soort een blauwdruk en routeplanner met gestandaardiseerde werkprotocollen en concrete mitigatiemaatregelen. Een renovatie kan bijvoorbeeld effect hebben op biotopen. Door dit tijdig en op gebiedsniveau aan te pakken, komen de populaties niet onder druk te staan. Onder die voorwaarde kan een gebiedsontheffing voor de Wet Natuurbescherming worden aangevraagd voor alle beschermde soorten en typen ingrepen waar woningcorporaties mee te maken hebben.

  • LEES MEER

    De voordelen voor zowel woningcorporaties als de bewoners zijn legio. Omdat alle ingrepen aan gebouwen juridisch zijn afgedekt, is er minder kans op vertraging van projecten. Bovendien kunnen natuuropgaven direct op wijk- en buurtniveau worden aangepakt.

De impact

Met deze nieuwe aanpak kunnen de gemeente De Haag en de vijf woningcorporaties aantoonbaar sneller, eenvoudiger en goedkoper ruimtelijke ingrepen als beheer, onderhoud, renovatie realiseren als deze van invloed zijn op beschermde soorten. De natuurinclusieve maatregelen zorgen voor een duurzame bescherming van vijf diersoorten in 33% van de gebouwen in Den Haag.

  • LEES MEER

    Bij toekomstige bouwontwikkelingen krijgt de natuur in Den Haag dus een centralere rol, terwijl ook bij de inrichting van de buitenruimte meer rekening wordt gehouden met de natuur in de stad. Daardoor vergroent de stad, verbeteren de leefomstandigheden van dieren en kunnen de inwoners van de Hofstad rekenen op een gezond en duurzaam leefklimaat.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Max  Klasberg

Neem contact op met Max Klasberg voor meer informatie en vragen.

Adviseur en docent stadsecologie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.