You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

48 uur

Een actuele verwachting van het windturbinegeluid, tot 48 uur vooruit

24/7

Op elk moment actuele verwachting van de slagschaduw

7 klassen

Voor de geluidsverwachting worden er 7 classificaties gebruikt van <30 tot >46 db(A)

Currently Viewing

De uitdaging

Verduurzaming van onze energievoorziening staat hoog op de agenda en de komende jaren verrijzen er steeds meer windparken. Bij de ontwikkeling van deze windparken maken omwonenden zich echter vaak zorgen over slagschaduw, horizonvervuiling, ecologische gevolgen en vooral geluidshinder. Dit zorgt voor onrust en vermindert het draagvlak voor duurzame energieontwikkeling.

Erik Koppen

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Erik Koppen, Senior adviseur Geluid en Windenergie

De oplossing

Dat draagvlak wordt weer groter als omwonenden en stakeholders zich gehoord voelen door ontwikkelaars, lokale en provinciale overheden en exploitanten. Met die bedoeling ontwikkelde Arcadis de interactieve app Geluidsverwachting.nl, die omwonenden een hyperlokaal weerbericht voor het geluid en de slagschaduw van windturbines geeft. Ook toont de app hoe windturbinegeluid zich verhoudt tot omgevingsgeluid. De omwonenden kunnen op ieder moment van de dag doorgeven hoe ze dat geluid beleven en ook zien hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Met deze feedback brengen we de hinder in kaart en verzamelen we meer kennis over de invloed van het omgevingsgeluid en de meteorologische omstandigheden op de hinderbeleving. Al deze informatie wordt vervolgens gebruikt bij de ontwikkeling van en de communicatie rond windparken.

  • LEES MEER

    LEES MEER

    De beleving van geluid verschilt per persoon. Naast het niveau spelen onder meer het karakter en de onvoorspelbaarheid van het geluid, de zichtbaarheid van de turbines en de houding ten opzichte van duurzame energie een rol. Bovendien is het geluid van windturbines sterk afhankelijk van het weer en bepaalt ook het achtergrondgeluid in een gebied hoe omwonenden het geluid van windturbines beleven. De app Geluidsverwachting.nl houdt rekening met al deze factoren.

    De beleving van geluid verschilt per persoon. Naast het niveau spelen onder meer het karakter en de onvoorspelbaarheid van het geluid, de zichtbaarheid van de turbines en de houding ten opzichte van duurzame energie een rol. Bovendien is het geluid van windturbines sterk afhankelijk van het weer en bepaalt ook het achtergrondgeluid in een gebied hoe omwonenden het geluid van windturbines beleven. De app Geluidsverwachting.nl houdt rekening met al deze factoren.

De impact

Exploitanten en overheden die de Geluidsverwachting app gebruiken krijgen een beter idee van hoe omwonenden windparken ervaren. Verschillende windparken maken al gebruik van deze app voor een goede, continue interactie met omwonenden. Uit een eerste project bleek dat mensen die in de buurt van een specifiek windpark naast een snelweg wonen nauwelijks hinder ondervonden van het geluid van windturbines, omdat het geluid van de naastgelegen snelweg sterker was. Dit zorgde voor een positieve houding ten opzichte van windturbines. In een ander project waar wel hinder werd ervaren, was de feedback van omwonenden via de app belangrijk om vast te stellen onder welke omstandigheden de overlast optrad. Hierdoor was gericht onderzoek naar oplossingen mogelijk en liet continue monitoring via de app zien dat de situatie was verbeterd.


Wanneer omwonenden weten wat ze kunnen verwachten en gemakkelijk overlast kunnen melden, zijn ze minder snel gehinderd. Door het gebruik van de app Geluidsverwachting.nl kunnen betrokken partijen de beleving van omwonenden beter begrijpen en rekening houden met hun ervaringen bij de ontwikkeling van nieuwe windparken. Als omwonenden merken dat hun belangen serieus worden genomen bij de ontwikkeling en exploitatie van windparken, kan de energietransitie op een sociaal duurzame manier worden gerealiseerd. Geluidsverwachting.nl helpt bij het bereiken van dit doel.

Nieuwsbericht: Prominente bijdrage Arcadis aan international wind turbine conference

Nieuwsbericht ‘App wint award voor de Leefomgeving tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit’ 

In gesprek met Erik Koppen: Bekijk op Youtube.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Erik Koppen

Neem contact op met Erik Koppen voor meer informatie en vragen.

Senior adviseur Geluid en Windenergie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.