You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

50

nieuwbouwwoningen

1,6

hectare gesaneerd terrein

Currently Viewing

De uitdaging

In Amsterdam-Noord wil de gemeente een kleine woonwijk bouwen. Het is de bedoeling dat er op het 1,6 hectare grote terrein vijftig woningen verrijzen. Het probleem was alleen dat de woonwijk Kadoelen op een voormalig industrieterrein wordt gebouwd. Arcadis werkte samen met de projectontwikkelaar om de bodem schoon en bouwrijp te maken.

Feiko van Eede

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Feiko van Eede, Project Manager

De oplossing

Het bouwrijp maken van het 1,6 ha grote terrein bestond uit het slopen en asbest vrijmaken van de gebouwen, het profileren van de asbesthoudende grond en het afdekken van het gehele terrein met een leeflaag. Voordat de werkzaamheden startten, hebben we onder meer een ecologisch, milieukundig en ruimtelijk onderzoek (lucht, geluid en verkeer) uitgevoerd en keken we naar de externe veiligheid.

  • LEES MEER

    Op het voormalige industrieterrein woonden artiesten en kunstenaars, die niet zonder meer plaats wilden maken voor de nieuwe woonwijk. Samen met de ontwikkelaar en de gemeente Amsterdam organiseerden we informatieavonden om alle betrokkenen tijdig en helder te informeren. Op deze manier ontstond er voldoende draagvlak en begrip voor de plannen, waarna de bewoners vrijwillig vertrokken. Daarna konden de werkzaamheden worden gestart.

De impact

Projectontwikkelaar Hurks Vastgoedontwikkeling BV profiteerde in meerdere opzichten van onze kennis. Niet alleen hebben we veel ervaring met het saneren van verontreinigde bodem, maar we zijn ook thuis in de wet- en regelgeving. Omdat we de juiste ingangen weten bij de betrokken instantie, wisten we ook voor deze opdracht de besluitvorming te bespoedigen. Mede dankzij onze medewerking zijn de nieuwe bewoners van woonwijk Kadoelen tot in de lengte der jaren verzekerd van een schone, veilige en duurzame woonomgeving.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Feiko van Eede

Neem contact op met Feiko van Eede voor meer informatie en vragen.

Project Manager

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.