You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

90%

besparing op onderzoek door goede afstemming

0%

stilstand tijdens civieltechnische werkzaamheden

Currently Viewing

De uitdaging

De verkeersdoorstroming in Maastricht liet al jaren te wensen over en moest dus hoognodig worden aangepakt. Het Noorderbrugtracé was daarvoor de meest logische oplossing, maar in het plangebied bevonden zich waardevolle resten van het militaire verleden van de Limburgse hoofdstad. De gemeente Maastricht had dus behoefte aan een integrale aanpak die de verkeersknelpunten oploste, maar ook het cultuurhistorische erfgoed voor het nageslacht bewaarde.

Dirk Knapen

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Dirk Knapen, Adviseur Erfgoed

De oplossing

De aanleg van het Noorderbrugtracé bood de gelegenheid om ook de directe omgeving op te knappen. Arcadis stelde een integrale aanpak voor, waarbij het behoud, de beleving en de duiding van het cultuurhistorische erfgoed het uitgangspunt was. Dit was een belangrijke wens van de gemeente, omdat het zichtbare en beleefbare erfgoed bijdraagt de ruimtelijke kwaliteit, de leefomgeving en de identiteit van de stad Maastricht.

  • LEES MEER

    Door zijn strategische ligging aan de Maas is Maastricht altijd een strategisch belangrijke militaire locatie geweest. Toen fysieke bescherming met stadsmuren niet meer nodig bleek te zijn, werd een groot deel van de historische vestingwerken en stadspoorten gesloopt om ruimte te maken voor de industriële uitbreiding van de stad. Een deel van deze cultuurhistorisch waardevolle resten uit het militaire verleden van Maastricht is echter boven en onder grond bewaard gebleven en valt binnen de planontwikkelingen van het Noorderburgtracé en het Frontenpark. Gelukkig bleek het mogelijk om het aanwezige militaire erfgoed te ontgraven, restaureren en integreren in het nieuwe ontwerp.

    Vanwege de aanwezigheid van boven- en ondergronds erfgoed was deze integrale benadering essentieel voor disciplines als archeologie, cultuurhistorie en bouwtechniek. Het leidde tot een betere bescherming van het erfgoed, versterkte de onderzoeksresultaten en resulteerde in een passend advies voor restauratie en behoud op de korte en langere termijn. De benadering gaf ook inzicht in de risico’s voor de planuitvoering en het ontwerp. Door de onderzoeken in een vroege fase van het project uit te voeren, kon een deel van het erfgoed in het toekomstige ontwerp worden geïntegreerd. Zo zijn de vestingmuren en de verdedigingsgracht tussen de Hoge en Lage Fronten uitgegraven en dienen ze nu als recreatieve en ecologische verbindingen in het Frontenpark.

De impact

Dankzij onze integrale aanpak van Noorderbrugtracé stroomt het verkeer in en rond Maastricht nu beter door, terwijl het militaire erfgoed behouden bleef. De oude vestingwerken zijn zelfs veel zichtbaarder dan voorheen, wat de beleefbaarheid van het erfgoed verhoogt en de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Door op deze manier het verhaal van de vestingwerken te vertellen, krijgt de rijke geschiedenis van de stad nog meer betekenis voor Maastricht, haar inwoners en toeristen. Door de zorgvuldige afstemming kon er bovendien 90 procent worden bespaard op de onderzoekskosten en tijdens de civieltechnische werkzaamheden was er geen sprake van stilstand.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Dirk Knapen

Neem contact op met Dirk Knapen voor meer informatie en vragen.

Adviseur Erfgoed

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.