You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

15 meter

onder de rivieren Enz en Nagold

15000 m³

uitgegraven materiaal

1800 m³

reinforced concrete

Op dit moment bekeken

De uitdaging

In de stad Pforzheim in het noorden van Baden-Württemberg wonen iets minder dan 130.000 mensen. In 2010 begon een uitgebreid programma van sanerings- en bouwwerkzaamheden aan het rioolsysteem van de stad. Het grootste deel van de noodzakelijke werkzaamheden voor sanering van het systeem, dat al meer dan 100 jaar in gebruik was, moest midden in het hart van de stad worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden moest ontwrichting van dit gevoelige gebied tot een absoluut minimum worden beperkt.

Tim Preger

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Tim Preger , Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact opnemen met Tim

De oplossing

Het complete, door Arcadis ontwikkelde, saneringsconcept omvatte de installatie van een 480 meter lange, omgekeerde sifon met luchtkussen onder de rivieren Enz en Nagold. Omgekeerde sifons met luchtkussen zijn een vrij nieuwe technologie en de installatie ervan is complex, omdat de sifons ondergronds moeten worden geplaatst. Tussen 2010 en 2013 werd in Pforzheim de nieuwste, en tot op heden langste, van de negen in Europa gebruikte omgekeerde sifons met luchtkussen geïnstalleerd. Sindsdien presteerde de sifon met uitzonderlijke betrouwbaarheid in de veeleisende omgeving van het rioolsysteem.

  • Meer informatie

    Omgekeerde sifons met luchtkussen regelen de stroomsnelheid van het rioolwater, zodat het snel genoeg stroomt om te voorkomen dat vuil en zand zich in de leidingen ophopen. Dit voorkomt dat afzettingen zich ophopen en zorgt dat het systeem soepel werkt, zonder storingen en met zeer lage onderhoudseisen. De omgekeerde sifon met luchtkussen in Pforzheim heeft sinds de installatie zonder storingen gewerkt en het water betrouwbaar naar de zuiveringsinstallatie geleid.

    Maar wat is een omgekeerde sifon met luchtkussen? Deze oplossing bestaat uit een leiding die met een licht afschot is geïnstalleerd. Water wordt via verticale leidingen toegevoerd. Water dat in en uit de component stroomt, wordt geregeld door een sifon, wat betekent dat er lucht in kan worden gepompt. Als de hoeveelheid afvalwater die naar binnen stroomt laag is, kan er lucht binnendringen en het grotere luchtkussen verkleint de diameter van de leiding, waardoor het water sneller gaat stromen. Dit voorkomt dat vuil zich ophoopt. Als de hoeveelheid instromend water toeneemt, kan de hoeveelheid lucht worden verminderd om de stroming te optimaliseren.

    De sanering door Arcadis van het rioolsysteem in Pforzheim was een project van enorme omvang: Regen- en afvalwater stromen door het systeem met een snelheid tot maximaal 9.000 liter per seconde, waarbij de niveaus afhankelijk van het weer aanzienlijk fluctueren. Het project omvatte het uitgraven van 15.000 m³ materiaal en het verplaatsen van 2.000 m³ steen. Er werd 1.800 m³ gewapend beton geplaatst en 300.000 m³ grondwater verpompt. De ligging van de sifonleiding, ongeveer 15 meter onder de rivieren Enz en Nagold, was een bijzonder uitdagend aspect van dit saneringsproject.

De impact

De waterzuiveringsinstallatie in de stad Pforzheim, aan de rand van het Zwarte Woud, is uitgerust met geavanceerde technologie. Het vorige rioolsysteem, dat meer dan 100 jaar geleden werd gebouwd, is vervangen door een ultramoderne infrastructuur. De omgekeerde sifon met luchtkussen zorgt dat het systeem soepel werkt met zeer lage onderhoudseisen.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.