You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

De uitdaging

Onze steden beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. De Stad Antwerpen wil daarom tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn en dus de hele regio optimaliseren met een duurzame totaalaanpak. Het overkappen van de Ring speelt hierin een cruciale rol die zowel mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit aanpakt, als ook kansen creëert voor energietransitie en duurzaam waterbeheer.

Tim Preger

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

De oplossing

Slim ontwerp

Om het water- en energiesysteem van de stad te hervormen doet Antwerpen beroep op Arcadis en partners AgenceTer, TVK, Ingenium en IBM om een ruimtelijk concept te ontwerpen. We moeten de kansen benutten om samen met de heraanleg van de Ring ook het water- en energiesysteem in deze omgeving toekomstgericht en duurzaam aan te pakken. De Ring van Antwerpen ligt in het midden van de stad en kan ideaal ingezet worden om omliggende stadswijken te koppelen aan nieuwe, klimaatvriendelijke water- en energienetwerken. Door slimme ontwerpoplossingen koppelen we het nuttige aan het aangename. De ambities zijn hoog, naast innovatie en duurzaamheid hechten we ook belang aan de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke integratie van deze systemen in de omgeving.

De impact

Duurzame toekomst

De studie en het uiteindelijke ontwerp zullen inzicht geven in de huidige en toekomstige water- en energiehuishouding van Antwerpen en de impact van en op de nieuwe ringinfrastructuur. Dit creëert een helder kader voor investeringen, ontwerp- en beheerkeuzes in de komende decennia en maakt van Antwerpen een duurzame stad voor de toekomst.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.