You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

18 JUN 2024 | Nieuwsbericht

Arcadis en Cycas Capital realiseren klimaat-slimme bossen

Arcadis en Cycas Capital realiseren nieuw bos voor het ReTimber-fonds. Niels Schallenberg en Wim von der Heide tekende namens Arcadis hiervoor een raamovereenkomst. De rolverdeling is helder: Cycas Capital is fondsmanager en verantwoordelijk voor investeringsbeslissingen, rapportage en dagelijks beheer. Arcadis is operationeel partner, speelt een cruciale rol bij het verwerven van gronden, vergunningen en vervolgens het realiseren en beheren van de bossen.

Duurzame investeringskans

ReTimber pakt kansen in de markt en de uitdagingen waar Nederland voor staat. Het biedt een duurzame investeringskans, waarbij je kiest voor investeringen in bossen in plaats van traditionele 'bakstenen'. Het fonds sluit aan bij de doelstellingen van het Rijk en de provincies met betrekking tot de bossenstrategie en natuurontwikkeling. Ook de transitie van in het landelijk gebied biedt kansen. Zie ook: https://retimber.eu/nl/#more.

Arcadis en Cycas Capital zetten recent de eerste stappen richting klimaat-slimme bossen. Denk aan agrarische gronden transformeren tot bos of bestaande bospercelen om vervolgens een kwaliteitsslag te maken. Het doel is om klimaat-slim bos te creëren, de biodiversiteit te vergroten en dit bos vervolgens te beheren binnen het ReTimber-fonds.

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.