You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

01 MRT 2024 | Persbericht

Arcadis, Berenschot en PosadMaxwan winnen 4 raamcontracten ministerie

Een consortium met daarin advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, onderzoeks- en adviesbureau Berenschot en stedenbouwkundig ontwerpbureau PosadMaxwan won recentelijk alle vier raamcontracten voor beleidsadvies- en ingenieursdiensten (BADI-3) voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie schat de totaalwaarde van de contracten op ongeveer 69 miljoen euro per jaar. De looptijd van de raamovereenkomsten is drie jaar, met de mogelijkheid om het één keer een jaar te verlengen.

Omdat het om een groot volume gaat met veel verschillende kennisgebieden heeft het consortium ook partners gevonden. Het gaat om Bax & Company, Horvat & partners, Generation.Energy, Significance, Nestra BV, Omniplan, Procap, Ipsos I&O en EMMA.

Het ministerie wil ruimte creëren voor verbetering van Nederland. Naast bijvoorbeeld goede bereikbaarheid en waterveiligheid, streeft het naar een land met schone lucht, een gezonde bodem en schoon water. Ook zet het ministerie in op het zoveel mogelijk hergebruik van materialen en zorgvuldige inzet van grondstoffen. Het consortium krijgt als taak om dat beleid te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan projecten, programma’s en het voorbereiden van beslisinformatie voor besluit- en beleidsvorming.

Bestuurskern

Per contract zijn zeven consortia geselecteerd. De raamovereenkomst geldt voor de hele bestuurskern van het ministerie, Staf Deltacommissaris, het KNMI, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de Nederlandse Emissieautoriteit en delen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, waarbij de focus ligt op de dienstverlening aan de vier directoraten-generaal van IenW.

Senior consultant Remko de Leeuw van Arcadis: ‘De uitdaging voor ons is om bereikbaarheid en goede verkeersdoorstroming te koppelen aan brede welvaart. Daarmee brengen we een veilige en gezonde fysieke leefomgeving in balans met economische ontwikkelingen en eventuele groei. De partijen in ons consortium hebben allen specifieke kennis die samen zorgt voor een totaalpakket, waarbij we onze opdrachtgever helpen om ambities ook echt te realiseren. Een betere manier om bij te dragen aan onze missie ‘Improving quality of life’ kunnen we eigenlijk niet wensen.’

Leidende rol

Wouter Metzlar van Berenschot: ‘Het ministerie heeft een leidende rol in het vormgeven van het Nederland van de toekomst. Als maatschappelijk gedreven adviesbureau zijn we zeer gemotiveerd om met onze partners het ministerie ook de komende jaren hierbij te adviseren en te ondersteunen. Zo bouwen we mee aan een duurzaam, leefbaar en bereikbaar land.’

Froukje van de Klundert, senior ontwerper bij PosadMaxwan. ‘Het staat in bijna ieder visie document of krantenartikel: Nederland krijgt te maken met grote ruimtelijke opgaven. Het werk voor het ministerie bevindt zich midden in de strategische afwegingen rondom deze grote opgaven. Als stedenbouwkundig bureau vinden wij het fantastisch om via onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering bij te dragen aan nieuwe ruimtelijke antwoorden voor het Nederland van morgen.’

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.