You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

23 MEI 2023 | Persbericht

Arcadis adviseert Port of Amsterdam bij circulaire ontmanteling

Arcadis bedacht voor havenbedrijf Port of Amsterdam een circulaire ontmantelingsaanpak voor een kantoorgebouw dat op de nominatie stond voor sloop. De ontwikkeling van biobrandstoffen en waterstof in het havengebied noopt het havenbedrijf om de veiligheidszone te vergroten, waardoor een relatief nieuw gebouw aan de Ruijgoordweg 80 moet verdwijnen. Omdat het gaat om een relatief nieuw en goed onderhouden gebouw wilde Port of Amsterdam het anders doen, passend bij de duurzaamheidsambities. Arcadis werd ingezet voor het plan, procesbegeleiding en de selectie van de aannemer voor de circulaire ontmanteling.

Om dit goed te organiseren inventariseerde een team van experts het gebouw om zo gebruikte materialen in kaart te brengen en hoe ze eventueel worden hergebruikt. Er is gekeken naar hoe kansrijk de materialen zijn op basis van hoeveelheid, milieu-impact en losmaakbaarheid. De materiaalinventarisatie diende als basis voor de circulaire gunningscriteria, die vervolgens in een marktconsultatie op locatie zijn getest.

Aannemer Lagemaat B.V is vanaf medio maart bezig met de voorbereidingen voor de circulaire ontmanteling. Een deel van de materialen komen in een ander gebouw. Tijdens het proces blijft Arcadis aan als projectmanager en ziet toe op de borging van de circulaire ambities.

Bijzonder

‘Deze manier van werken vinden we nu nog bijzonder’, zegt directeur Cécile Cluitmans van Arcadis. ‘Maar onze manier van werken gaat de komende tijd behoorlijk veranderen. Bij nieuwe gebouwen denken we nu al na wat ermee te doen na de levensduur en van bestaande gebouwen gaan we steeds meer onderdelen opnieuw gebruiken in het kader van zuinig omspringen met de middelen die we hebben. De circulaire ontmanteling van het kantoorgebouw van Port of Amsterdam is een prachtig voorbeeld van deze nieuwe aanpak en we zijn er trots op dat we dit met alle partners samen zo hebben kunnen organiseren.’

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.