You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

27 MRT 2023 | Nieuwsbericht

Arcadis begeleidde groene maatlat

Op weg naar een groen en klimaatadaptief Nederland is een belangrijke stap gezet: de ontwikkeling van de ‘landelijke maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Arcadis ontwikkelde deze maatlat samen met TAUW, Ambient en Flo Legal.

De ontwikkeling is belangrijk omdat we nú bouwen voor de toekomst en daarbij is aanpassing aan het veranderende klimaat noodzakelijk. De maatlat schept duidelijkheid voor overheden en voor bouwers en ontwikkelaars. Dat helpt ons bij grote opgaven, waaronder de achteruitgang van biodiversiteit in bebouwd gebied, de woningbouwopgave en de discussies rondom verdozing en verstedelijking.

Versnelt

Bovendien standaardiseert en versnelt de maatlat het proces voor groen en klimaatadaptief bouwen; de vrijblijvendheid voorbij. Het resultaat is een landelijk concreet raamwerk op inhoudelijke thema’s voor beleid, plannen en projecten. Het geeft (de)centrale normen, richtlijnen en adviezen, om over plangrenzen heen te werken vanuit de systeemwerking. Een balans tussen sturing en ruimte voor maatwerk.

Handvatten

Freya Macke: ‘We stelden de inhoudelijke onderbouwing van de maatlat op vanuit onze expertise op klimaatadaptatie en biodiversiteit, aangevuld met boeiende verdiepende gesprekken met landelijke experts op hitte en klimaatverandering bij het KNMI. Zo geven we handvatten over ‘hoe’ te bouwen voor de toekomst. Het was een boeiend traject waarin we kennis samenbrachten met experts en belanghebbenden. Zó werken we samen met alle partijen aan onze toekomst.’

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.