You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

21 JUL 2022 | Nieuwsbericht

Arcadis adviseert RVO bij bodemonderzoeken voor ‘Wind op Zee’ opdracht

Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met ‘quality expert support’ voor alle relevante bodemonderzoeken in voorbereiding op de ontwikkeling van windparken in de Noordzee. Het gaat om geologische, geofysische, geotechnische en morfologische onderzoeken. In deze opdracht verleent Arcadis haar expertise en werkt mee aan de uitvraag en begeleiding van de grondonderzoeken. Arcadis is ook verantwoordelijk voor het controleren van de data en ondersteunt de RVO bij de presentatie ervan. Dat maakte Arcadis 21 juli bekend zonder financiële details te vermelden.


Arcadis adviseert RVO bij bodemonderzoeken

Hernieuwbare energie versnellen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceerde op 10 juni 2022 het ontwikkelkader windenergie op zee. Het kabinet verdubbelt de ambitie voor windenergie op zee naar een capaciteit van circa 21 gigawatt rond 2030, mits dit inpasbaar is binnen het energiesysteem en de ecologische draagkracht van de Noordzee. Deze verdubbeling sluit aan bij de oproep van de Europese Commissie aan de lidstaten om de ontwikkeling van hernieuwbare energie te versnellen. Om de wind op zee doelstelling in 2030 te realiseren, is een versnelling in de locatiestudies, waaronder de grondonderzoeken, noodzakelijk.

Versnelling in de locatiestudies zoals grondonderzoeken noodzakelijk

In deze aanbesteding scoorde Arcadis hoog op onderdelen als kwaliteit, kennis en kunde van het projectteam en het projectplan. “Het aangeboden projectteam bezit een diversiteit aan expertise, kennis en ervaring. Samen met een gedegen projectplan biedt dat vertrouwen voor een succesvol verloop van het project”, aldus Siebren Wezenberg, adviseur wind op zee bij RVO. Het gaat hier om een vervolgsamenwerking met Arcadis Duitsland, Cathie Group, Geo-Engineering.org, Partrac Ltd. en GuD Consult.

3D grondmodel voor ontwerp en de installatie van de windturbines

‘Deze succesvolle combinatie adviseert RVO al sinds onze eerste opdracht uit 2017’, aldus Diederik van Hogendorp van Arcadis. ‘De aangeboden experts adviseren op het gebied van geologische, geofysische, geotechnische en morfologische onderzoeken. De resultaten hiervan komen samen in een geavanceerd 3D grondmodel. Dit model vormt vervolgens weer een essentiële bron van informatie voor de ontwikkelaars, die werken aan bijvoorbeeld het ontwerp en de installatie van de windturbines.’

Een van de kernpunten is dat er data van hoge kwaliteit uitkomt, die van groot belang is voor de ontwikkelaars en het beperken van aanverwante risico’s. Dit is een grote stap in het kader van de energietransitie.’

Diederik van Hogendorp

Neem contact op met Diederik van Hogendorp voor meer informatie en vragen.

Diederik van Hogendorp, Senior Project Leader

Contact Diederik van

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.