You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

18 NOV 2021 | Persbericht

Arcadis en Witteveen+Bos pakken Maas aan voor Waterschap Limburg

De ingenieurscombinaties Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten, Royal HaskoningDHV en Fugro tekenden recentelijk het raamcontract Ingenieursdiensten voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Waterschap Limburg. Het contract geldt voor maximaal zes jaar om de hoogwaterveiligheid van de Maas te verbeteren.

Waterschap Limburg werkt onder het motto ‘Onze Maas, Onze veiligheid’ aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst werkt het waterschap aan een goede hoogwaterbescherming met zestien dijkversterkingsprojecten. De overstromingen rond de beekdalen en de Maas van afgelopen zomer tonen deze urgentie meer dan ooit aan.

Met de drie ingenieurscombinaties geeft het waterschap een impuls aan de gebieds- en/of ruimtelijke kwaliteiten en combineert tegelijkertijd een zorgvuldig werkproces met het snel bieden van waterveiligheid. Op tien locaties is sprake van alleen een dijkversterkingsopgave, op de overige zes locaties een gecombineerde opgave. De ingenieurscombinaties zorgen voor de voorverkenningen, verkenningen, planuitwerkingen, het voorbereiden en begeleiden van de realisatie tot en met oplevering en overdracht aan de beheerder. In de Noordelijke Maasvallei zijn zestien locaties aangemerkt om de waterkeringen te versterken.

Directeur Resilience Harm Albert Zanting van Arcadis: ‘Dit is natuurlijk een heel uitdagende klus, waarbij we over en weer samenwerken voor het beste resultaat voor het Waterschap. De verandering van het klimaat krijgt grote gevolgen voor ons en daarom is het goed om daarop te anticiperen. Alle partijen samen beschikken over een zeer groot arsenaal aan ervaring om deze grote klus tot een goed einde te brengen. Wij kijken er in elk geval naar uit.’

Projectdirecteur Water & Maritiem Nederland Serban Schouten van Royal HaskoningDHV: ‘Het is voor Royal HaskoningDHV en Fugro een eer om betrokken te zijn bij het verbeteren van de waterveiligheid in Limburg, zeker gezien de situatie van afgelopen zomer. We dragen hier heel graag aan bij vanuit onze expertise en in samenwerking met Waterschap Limburg en alle betrokkenen. Er is werk te doen!’

Directeur Water & Infra Tjerk Jonker van WSP Nederland: ‘De overstromingen in juli hebben weer laten zien dat er een grote klimaatopgave ligt. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig met veel impact op bewoners en landschap. WSP en Kragten zien er naar uit om samen met het Waterschap en de andere gecontracteerden te werken aan de waterveiligheid langs de Maas en we steunen het waterschap in de ambitie om deze plannen te versnellen’.

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.