You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

09 APR 2020 | Nieuwsbericht

Arcadis denkt mee over duurzaam en kosteneffectief grondverzet

De Topsector Water en Maritiem wil samenwerking, export en innovatie stimuleren. Om die reden wordt er gewerkt aan een aantal ‘proeftuinen’, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Eén van deze proeftuinen richt zich op duurzaam en kosteneffectief grondverzet. Arcadis, Deltares, Sweco, RHDHV en Witteveen + Bos verdiepten zich de afgelopen periode in deze opdracht in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

PAGW richt zich op de verbetering van de ecologie in en rond de grote wateren in Nederland. Dat gebeurt met twee hoofdmaatregelen: herstel van estuariene dynamiek en het aanbrengen van geleidelijke land-water overgangen. Om dit goed te organiseren komt er veel grondverzet bij kijken met zwaar materieel. Dat staat op gespannen voet met de opgave om CO2 reduceren. Dus is er gekeken naar kosteneffectiviteit en circulariteit.

Duurzamer grondverzet is nodig om bij te dragen aan klimaatdoelen naast het behalen van circulariteit. Kosteneffectiever grondverzet is nodig om zo veel mogelijk natuur te creëren binnen de beschikbare PAGW-budgetten, zodat robuuste ecosystemen ontstaan. Het rapport geeft dan ook antwoord op de volgende vraag: Hoe maken we Programmatische Aanpak Grote Wateren CO2-neutraal, circulair en kosteneffectiever?

Bekijk  het rapport: Verkenning Proeftuin Duurzaam en Kosteneffectief Grondverzet

Het rapport is tot stand gekomen met bijdragen van Arcadis, Deltares, Sweco, RHDHV en Witteveen + Bos met de steun van de Topsector Water & Maritiem, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.