You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Het landelijk gebied in Nederland staat voor een grote transitie. Energie- en klimaatdoelstellingen, landbouwveranderingen, natuurkwaliteit en woningbouw komen samen en vragen een oplossing in het buitengebied. Een nieuw evenwicht en systeemherstel zijn gevraagd. Arcadis en Arcadis | Over Morgen zien samenwerking essentieel om perspectief en toekomst voor dit waardevolle gebied te bereiken.


4 pijlers voor waardevolle buitengebieden


Onze aanpak voor een vitaal en waardevol buitengebied is gebaseerd op vier belangrijke pijlers. Gebiedsgericht samenwerken in het buitengebied. Bodem en water sturend, met natuur en landbouw als belangrijkste functies. Perspectief ontwikkelen vanuit sociaaleconomische waarde, waar duurzaam en rendabel grondgebruik samen gaan. Onze experts op gebiedsprocessen, grondwaardering, bodem, watersystemen en klimaat, natuurherstel en biodiversiteit en duurzame landbouw werken samen met u aan een sterker en waardevoller buitengebied.

Eva Ter Braak

Ga in gesprek met een expert

Neem contact op met Eva Ter Braak, Kernteam Landelijk Gebied.

Transities in samenhang

Toekomst voor het landelijk gebied

  • Wat zien we gebeuren in het landelijk gebied?
  • Een samenhangende aanpak in 6 processtappen.
  • Hoe gaan we samen missie gedreven aan de slag?
Toekomst voor het landelijk gebied

Ga in gesprek met een expert

Neem contact op met Eva Ter Braak.

Kernteam Landelijk Gebied

Neem contact op met Anouk van Maaren.

Sectorleider Provincies

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.