You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Architectuur is overal om ons heen. De gebouwde omgeving bepaalt voor een groot deel de wereld waarin we leven. De architecten van Arcadis verrijken de huidige complexe leefomgeving met integrale en duurzame ontwerpoplossingen. Stellen de behoeften van vorm en functie samen met de nieuwste technologische en ecologische ontwikkelingen. Werken samen met klanten aan oplossingen die een erfenis achterlaten voor toekomstige generaties.

Improving the quality of life

Thema's

Vanuit het perspectief van de eindgebruiker zoeken wij naar oplossingen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Met een sterk integrale aanpak, een eigen identiteit, gedreven door innovatie en geavanceerde ontwerptools. Veel van onze internationale ontwerpen zijn bekroond.
Stations

Stations zijn niet langer de plaats waar reizigers aankomen en vertrekken. De voorzieningen op en rond het station maken de locatie juist een plaats van bestemming. Een aantrekkelijk station is een integraal onderdeel van de stad en het landschap. Met inzet van onze ervaring en kennis maken we het station tot een comfortabele en stimulerende verblijfsbestemming die zówel past bij de ambities als bij de functionele- en sociale behoeften van de gebruiker.

Stations
Infrastructuur

Een brug, natuurpassage of tunnel. Het architectonische ontwerp van infrastructuur is sterk verweven met beweging en plaats. Mensen ervaren infrastructuur soms kortstondig als architectonisch object, maar ook als een eeuwig aanwezig object in de ruimte. De verschillende functies van de gebruiker vormen de basis en inspiratie voor onze architectonische ontwerpen.  

Infrastructuur
Gebouwen

In het ontwerpproces is een optimale balans tussen gebouwen die mensen inspireren en omgevingen transformeren en die tegelijkertijd functioneel zijn met een positieve impact op haar omgeving belangrijk. Van complexe industriële locaties tot en met bezoekerscentra in de polder. Hiervoor gebruiken we de meest geavanceerde ontwerptools en projectcontrole-systemen om projecten op te leveren die voldoen aan de overeengekomen specificaties, schema’s en budgetten. 

Gebouwen
Gebouwd Erfgoed

Gebouwd erfgoed biedt kennis over het verleden, geeft identiteit aan een plek en versterkt de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Voor dit specialistische thema zijn kennis op het gebied van restauratie, bouwhistorie en architectuur nodig. Het samenspel van deze disciplines zorgen samen met onze integrale aanpak voor de juiste oplossingen. 

Gebouwd Erfgoed


Interieurs

Een gebruiker beleeft een goed interieur aan de elementen als comfort, gebruiksgemak en uitstraling. Daarnaast zijn interieur- en huisvestingsvraagstukken vaak complex door ingrijpende veranderingen zoals technologische veranderingen, internationalisering en digitalisering. Met inzet van verschillende disciplines kunnen wij bijdragen aan het oplossen van de toenemende complexiteit van samenwerking. Vernieuwende werkplekconcepten gebaseerd op flexibiliteit, openheid, circulariteit, en duurzaamheid staan centraal om de ambitie te behalen.

Interieurs


Stedenbouw en openbare ruimte

Leefbare steden, nu en in de toekomst. Hoe zorgen we dat iedereen fijn kan wonen en recreëren? Dat plaatsen bereikbaar blijven? De leefbaarheid van steden raakt mensen steeds meer persoonlijk, want wereldwijd neemt de verstedelijking toe. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in een stad. In deze tijd is het belangrijk om ‘out-of-the-box’ te denken en dit te koppelen aan realistische en maakbare ideeën. Creativiteit en praktische invulling gaan bij ons bij het ontwerpen van de stad hand in hand.

Stedenbouw en openbare ruimte

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.