You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

De opkomst van met elkaar verbonden en zelfrijdende auto’s (Connected and Autonomous Vehicles; CAV) verlegt de grenzen voor het vervoer en het leven in een stad. Voor onze steden levert dit een kans op om de stedelijke mobiliteit ingrijpend en duurzaam te hervormen en om deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers én de stad.


Het belangrijkste Amsterdamse mobiliteitsdoel is ervoor zorgen dat Amsterdam bereikbaar én een aantrekkelijke stad blijft met aandacht voor zowel voetgangers, fietsers, OV-reizigers en automobilisten. In deze stad is CAV de kern van Mobility as a Service (MaaS). Arcadis schetst het de huidige situatie in Amsterdam als volgt.


Verbonden inwoners

  • Grote tevredenheid - effectief, goed gefinancierd openbaar vervoer, hoewel de fietsinfrastructuur onder druk staat.
  • Voor inwoners zijn lopen en fietsen de belangrijkste vormen van vervoer.
  • Breed draagvlak voor maatregelen die de toegankelijkheid voor auto’s en het aantal parkeergelegenheden in het centrumgebied beperken.
  • Experimenten met het delen van auto’s op de Zuidas onderstrepen dat de stad klaar is voor innovatieve vervoersmethoden die zijn afgestemd op MaaS..


Bestuurlijke context

  • Goed ontwikkeld landelijk CAV-programma met experimenten op de weg sinds  2015, remote control sinds 2018 en 5G-integratie.
  • Het Amsterdam Smart City-platform maakt innovatie in de stad mogelijk om de mobiliteitstransitie te versnellen.
  • Het actieplan Smart Mobility 2016-2018 omvat vier thema’s: het internet der dingen, slim gebruik van ruimte, MaaS en CAV. Het gebruik van traditionele auto's wordt ontmoedigd.


Benodigde infrastructuur

  • Intelligent wegennetwerk vormt een sterk fundament voor CAV, met investeringen in een nieuwe generatie slimme, connected verkeerslichten (zgn intelligente verkeerregelinstallaties).
  • Dicht oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen – 267.000 oplaadpunten in Nederland, waarvan 4.000 in Amsterdam.
  • Landelijk betalingssysteem voor het openbaar vervoer; de OV-chipkaart.


Profiel van Amsterdam en aanbevelingen

Benieuwd naar de aanbevelingen van Arcadis voor het realiseren van de mobiliteitsdoelstellingen van Amsterdam? Download dan het stadsprofiel boven- of onderaan deze pagina.


Meer weten over dit onderwerp?

Download hieronder het volledige rapport Citizens in Motion met profielen van 14 steden.

Connected and Autonomous Vehicle

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Arcadis White paper

Carolien Gehrels

Carolien Gehrels

Carolien Gehrels, Global Solutions Director – Energy Transition

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.