You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Niek Müller

Afdelingshoofd Energiesystemen

De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie was nog nooit zó urgent. Wat betekent de energietransitie voor Arcadis? In deze reeks van blogs nemen we u mee langs de zes thema’s waaraan wij werken in de energietransitie. Vandaag: Transport, distributie en opslag van energie

 

Het transporteren, distribueren en opslaan van energie is cruciaal als we het hebben over de energietransitie. In het steeds verder verduurzamende speelveld zien we een toename van duurzame energiebronnen, de elektrificatie van vervoer en meer alternatieve warmtevoorzieningen. Alle transport- en distributiefaciliteiten zoals elektriciteitsnetten, gasnetten en warmtenetten hebben hiermee te maken. Hoe zorgen we ervoor dat energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar van opwekker naar eindgebruiker komt?

Een gebalanceerd energiesysteem

De integratie van energie in een gebalanceerd energiesysteem is van groot belang in de energietransitie. Het gaat hier om de balans tussen vraag en aanbod:

  • Aanbod, omdat de opwek van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon alleen plaatsvindt als deze natuurlijk bronnen beschikbaar zijn. Wanneer het hard waait of als de zon fel schijnt kan dit zorgen voor piekbelasting op het elektriciteitsnet.
  • Vraag, omdat het patroon van onze energieconsumptie verschilt. In de winter en ’s nachts gebruiken we bijvoorbeeld meer energie dan in de zomer en overdag.

Het energiesysteem vergt daarom balancering. Geen gemakkelijke puzzel, die we samen met onze klanten proberen op te lossen. Denk aan het verzwaren van de transportnetten, het geschikt maken van infrastructuur voor duurzame gassen en de intrede van slimme, vaak digitale innovaties, zoals smart grids.

Opslag is onmisbaar

Bij de balancering van het energiesysteem speelt opslag een grote rol: wordt er veel energie geproduceerd die op dat moment niet gebruikt kan worden, dan is het opslaan voor een later moment een uitkomst. Energie kan kort worden opgeslagen in batterijen. Denk aan het op- of ontladen van auto-accu’s door slimme laadpalen. Als we kijken naar de lange termijn, spelen moleculen in plaats van elektronen een grotere rol. Bijvoorbeeld voor opslag over de seizoenen heen. Waterstof is hiervoor een geschikt en veelzijdig alternatief.

Wat doet Arcadis?

Binnen transport, distributie en opslag van energie werkt Arcadis samen met klanten aan de grote opgaven van de energietransitie. We helpen bijvoorbeeld bij duurzame oplossingen in het OV, zoals elektrificatie van de bussen, boten of treinen die rijden op waterstof. Ook gebruiken we data-analyses om de beschikbare assets effectiever in te zetten. Binnen de distributie werken we voor grote netbeheerders, maar ook steeds meer voor partijen met private netten met opslag. Dit om lokaal congesties te voorkomen en zo bij te dragen aan de nationale balans.

We werken aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot uitvoering. Ontdek onze creatieve en haalbare energieoplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.