You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Jaap Nies

Senior Technologist / Energy Consultant

Als gevolg van het klimaatakkoord moet ook de voedingsmiddelenindustrie de CO2-uitstoot drastisch verminderen en op zoek naar hernieuwbare of elektrische energie. Deze decarbonisatie is een niet te onderschatten uitdaging die innovaties, kapitaalinvesteringen en structurele veranderingen binnen bedrijven vereist. In dit blog leg ik je uit waarom Arcadis de aangewezen partner is om je te ondersteunen bij dergelijke productie- en procesveranderingen.


Ik ben begonnen als energieadviseur voor de voedingsmiddelenindustrie, in de tijd dat alle bedrijven van overheidswege een energieonderzoekje moesten doen. Toen al viel me op dat er organisaties zijn die echt de intrinsieke motivatie hebben om iets te doen met dit onderwerp, maar dat andere bedrijven het alleen doen omdat je nu eenmaal zo’n papiertje nodig hebt. Ik word vooral erg enthousiast van de eerste categorie, maar het maakt ook duidelijk dat er nog veel te winnen valt. Gelukkig dringt de noodzaak van hernieuwbare energie en energiebesparing op steeds grotere schaal door, zeker nu de relatie met olie- en gasleverancier Rusland zoveel slechter is geworden. Daar hebben we met z’n allen natuurlijk ook veel te laat op geanticipeerd. Twaalf jaar geleden mocht ik een presentatie geven voor een groep voedingsmiddelenbedrijven uit het oosten van het land. Ik herinner me dat ik daar toen al citaten uit de media over de ongewenste afhankelijkheid van Rusland in verwerkte. Iedereen had dit kunnen zien aankomen en toch waren we kennelijk niet in staat om deze ontwikkelingen voor te zijn.


Ingrijpend, maar boeiend

Toch voorspel ik dat er nu rigoureuze veranderingen aankomen. Bedrijven die niet meegaan met de noodzakelijke aanpassingen gaan het gewoon niet redden. Gelukkig zie je nu al dat veel bedrijven het roer omgooien. Dat ze zich minder blindstaren op de terugverdientijd, maar begrijpen dat een duurzamere bedrijfsvoering noodzakelijk is om toekomstbestendig te worden. Voor ons werkveld is dat ontzettend boeiend, maar voor de bedrijven is dat bijzonder ingrijpend. Als de overheid bijvoorbeeld voorzichtig oppert dat bedrijven de gaskraan wat minder ver open moeten draaien, zeggen ze eigenlijk: schroef je productie maar wat terug. Dat is een harde realiteit, maar tegelijkertijd een fascinerende uitdaging.


Wat doet Arcadis op dit gebied?

We hebben zeven routes opgesteld om decarbonisatie te realiseren (zie afbeelding) en onze consultants adviseren bedrijven welke route of combinatie van routes voor hen het meest geschikt is. Vervolgens geven onze specialisten invulling aan dat advies met een stuk techniek. Die ontwikkelingen staan niet stil.

Decarbonisatie in de voedingsmiddelenindustrie

Als Arcadis zitten we precies op het raakvlak van de levensmiddelentechnologie en de procestechnologie. Uit die combinatie ontstaan optimale oplossingen voor onze opdrachtgevers, waarbij elektrificatie een steeds prominentere rol inneemt. Zo werken we samen met de industrie aan nieuwe processen om de houdbaarheid van hun producten te verbeteren. Het wat traditionelere pasteuriseren (thermisch proces) wordt dan vervangen door een UV-installatie, PEF of een andere elektrische oplossing. Ook energie-intensieve processen als indampen en drogen krijgen steeds vaker een andere invulling. Filtratieapparatuur vervangt een belangrijk deel van de thermisch aangedreven indampers en elektrische warmtepompen als MVR geven de elektrificatie verder vorm. Of deze technieken kunnen worden toegepast, hangt mede af van wat het organische uitgangsmateriaal aankan of nodig heeft. We moeten in de voedingsmiddelenindustrie dus echt terug naar de tekentafel en dat maakt deze tijd bijzonder interessant.

Ook elders werken we aan belangrijke innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van voedingsstoffen. Zo tekenden we onlangs een samenwerkingsovereenkomst met een bedrijfje dat eiwitten uit vliegenlarven genereert en ondersteunen we een startup die duurzame plant based creams produceert bij de opschaling naar industriële schaal. Dit soort bedrijven helpen we graag om een slim idee uit te bouwen tot een goed functionerende fabriek.

Wil je meer weten over decarbonisatie in de voedingsmiddelenindustrie en wat Arcadis daarbij voor jou kan betekenen? Stuur me dan een berichtje of kijk op onze website!