You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Grootste 380 kV-gasgeïsoleerd station van TenneT komt in Maasbracht

13 okt 2023

Gertjan Bloemberg

Senior Projectleider Energie

In Maasbracht komen de historie én toekomst van onze elektriciteitsvoorziening samen. Hier staat een van de oudste en grootste 380 kV-hoogspanningsstations van Nederland. Het is ook een belangrijke verbinding met Duitsland en België. Bijnaam: ‘De meterkast van Limburg’. Dat geeft zowel het belang als de kwetsbaarheid aan. Gaat er iets mis, dan gaat de halve provincie Limburg op zwart. Om de leveringszekerheid te garanderen, bouwt TenneT een volledig nieuw station naast het bestaande open lucht geïsoleerd station (AIS). Dit wordt een gasgeïsoleerd station (GIS). Een van de weinige in Nederland en meteen het grootste en meest complexe van Europa. Geen dagelijkse kost. Mooi dat ik erbij mag zijn.


Zo’n GIS-installatie doet in weinig denken aan het huidige terrein met hoge masten en kabels. De GIS-installatie is veel compacter en voor een groot deel inpandig. Als de nieuwbouw gereed is, worden de hoogspanningsaansluitingen een voor een overgezet van de oude - naar de nieuwe installatie en daarna kan de oude installatie worden verwijderd. Zo komt een flink stuk onbebouwd terrein vrij. Ongeveer ter grootte van 15 voetbalvelden. Ik denk dat hiermee het uitzicht van de omwonenden er flink op vooruitgaat.

Openhartoperatie

Noem het gerust een openhartoperatie. We werken qua bouwruimte op een ‘postzegel’, naast de bestaande installatie. Alles is erop gericht dat er geen uitval is tijdens de ombouw.

We hebben echt mooi werk gemaakt voor het omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld met een mooie animatie van de ombouw. Van wat het is, tot wat het wordt. Er is ook een VR-presentatie waarmee je als het ware door het nieuwe station wandelt. In het voorjaar hebben we 700 bezoekers in de bouwput mogen ontvangen. Voor de omwonenden komen er ook nog informatiebijeenkomsten.

De dassen

Andere bewoners van het gebied hebben ook onze volle aandacht. Bij het ecologisch onderzoek vonden we een dassenburcht op het bouwterrein. Het bouwterrein is onderdeel van het gebied waar de dassen hun voedsel zoeken. In samenspraak met de stichting Das & Boom en een ecoloog richten we het werk zo in dat we de dassen familie zo minimaal mogelijk storen. Er is zelfs een nieuwe dassenburcht 50 meter verderop gebouwd, voor als de dassen verhuisplannen zouden krijgen of denken te moeten vluchten vanwege onze werkzaamheden.

Veiligheid

Zelf ben ik als technisch manager fulltime bezig met de uitwerking en de implementatie van het integraal ontwerp. Je snapt dat werken onder hoogspanning zo mogelijk nog meer veiligheidsissues kent dan op een ‘normale’ bouwplaats. In dat opzicht is het fijn dat TenneT heeft gekozen voor een contract met een bouwteam. We zitten samen met de aannemer en opdrachtgever in Eindhoven bij elkaar een veilig ontwerp te maken waarbij we onder andere gebruikmaken van een 4D-ontwerp. De 4e dimensie tijd is toegevoegd. Hierin testen en wegen we ieders rol en input virtueel nog voor de eerste schop in de grond gaat. Zo voorkom je niet alleen clashes in het ontwerp maar ook clashes in de bouwfase en voorkomen we eventuele logistieke clashes. Maar veel belangrijker kunnen we activiteiten in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties beter in beeld brengen.

Tijd

Tijd is ook hier het sleutelwoord. Als we in 2030 70% van onze elektriciteitsvoorziening duurzaam willen hebben, dan moeten we vandaag doorpakken onder het motto bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat vraagt niet alleen van de direct betrokkenen omdenken en flexibiliteit, maar ook van de wetgever en controlerende instanties.

Dat is ook mijn zoektocht: werkprocessen bedenken waarbij zorgvuldigheid en veiligheid voorop staan, zonder die remparachute van protocollen die te vaak bestaan omdat we het altijd zo hebben gedaan.

Gertjan Bloemberg legt uit via VR bril
Gertjan Bloemberg tijdens de open dag in Maasbracht

TenneT Maasbracht team
(V.l.n.r.) Rick koetsier (BIM coördinator, Arcadis), Arnoud van Beelen (Project coördinator, TenneT), Ronald Kardos (Lead Engineer, TenneT), Gertjan Bloemberg (Technisch manager, Arcadis) en Marco Wolfs (Project Manager, TenneT)