You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Eline Langeveld

Consultant, Human Behavior and Sustainable Mobility

Als hardloopster ben ik aangewezen op de benenwagen en ook voor mijn werk laat ik de auto zoveel mogelijk staan. Voor jouw bedrijf is dat misschien niet altijd mogelijk, maar ook dan is het van belang dat je je organisatie toekomstbestendig maakt met een goed doordacht mobiliteitsbeleid. Overstappen op elektrische voertuigen is een van de mogelijke middelen, maar dat mag geen doel op zich zijn. Want er zijn misschien nog andere maatregelen die ook (of beter) bij je organisatie passen. In deze blog vertel ik je waar je zoal rekening mee moet houden.

Je mobiliteitsbeleid is een onderdeel van je algehele bedrijfsvoering en de concrete maatregelen die je neemt zijn daar een onderdeel van. Vraag je daarom eerst af wat je doelstellingen zijn en wat je wil uitstralen als organisatie. Dit bepaalt de richting van je beleid. Ik ga daarbij altijd uit van drie pijlers: verminderen, verslimmen en vergroenen. Het eerste doe je bijvoorbeeld door je wagenpark te verkleinen voor bedrijfsonderdelen die het ook wel met minder voertuigen af kunnen. Verslimmen houdt onder meer in dat je auto’s voor meerdere mensen gebruikt, bijvoorbeeld door carsharing en carpooling. De derde pijler is vergroening, door gebruik te maken van vervoer met duurzamere brandstof of aandrijving. Denk daarbij aan elektrische voertuigen of openbaar vervoer. Zelf ben ik ambassadeur van STOMP, dat staat voor Stappen, Trappen, OV, MaaS (Mobility as a Service) en Privéauto. Als het kan wandel ik naar mijn bestemming, of fiets ik naar het station en pak ik daar de trein die in Nederland op groene energie rijdt. Door deze manier van reizen te stimuleren bij je medewerkers, kun je aan alle drie de pijlers voldoen.

Overstappen op elektrische voertuigen: waar moet je rekening mee houden?

Kies je voor een elektrische vervoersoplossing voor je wagenpark? Prima, maar vergeet dan niet dat dit meer voeten in de aarde heeft dan je misschien denkt. Zo moet je rekening houden met de aanschaf en plaatsing van laadapparatuur, zicht hebben op de impact op je operaties en de verhoogde elektriciteitsvraag afstemmen met het nutsbedrijf. Een goede voorbereiding op de transitie naar een elektrisch wagenpark is dus van essentieel belang. Over dit onderwerp schreven we een informatieve whitepaper: Vijf dingen die u moet plannen voordat u overstapt op elektrische voertuigen.

Draagvlak creëren voor je mobiliteitsbeleid

Als je eenmaal een gedegen mobiliteitsbeleid hebt ontwikkeld, is het natuurlijk ook belangrijk dat iedereen in je organisatie op de hoogte is van de maatregelen en ze ook begrijpt. Dit draagvlak creëer je door helder te communiceren waarom het beleid goed is voor het bedrijf en de medewerkers. Stem je boodschap zorgvuldig af op de verschillende afdelingen, want duurzame mobiliteit heeft voor iedereen weer andere voordelen. Voor Finance en Inkoop is de kostenbesparing op de lange termijn bijvoorbeeld een overtuigend argument, terwijl ze bij Legal waarschijnlijk gevoeliger zijn voor de naleving van klimaatwetgeving. HR-leidinggevenden zijn mogelijk over de streep te trekken door te wijzen op de potentiële stressreductie, terwijl mensen op de werkvloer vooral willen weten hoe het nieuwe beleid hun eigen werkzaamheden verbetert.

Meer weten? Neem contact met me op!

Het komt er dus op neer dat je eerst goed moet nadenken over een duurzaam mobiliteitsbeleid dat past bij de identiteit, uitstraling en mogelijkheden van je bedrijf. Vervolgens is het zaak om dat beleid zo goed mogelijk in te bedden in je organisatie door je mensen uit te leggen waarom het noodzakelijk is en hoe ze er persoonlijk van profiteren.

Wil je eens doorpraten over het belang van een uitvoerbaar beleid op het gebied van duurzame mobiliteit? Neem dan contact met me op of kijk op onze website!