You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

8.910 m²

Beoogde jaarlijkse verlaging van dichtgebouwde oppervlakken in de stad

Op dit moment bekeken

De uitdaging

De klimaatverandering eist nu al zijn tol. Droogte en plotselinge overstromingen vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid, veiligheid en levenskwaliteit van de inwoners in de Duitse hoofdstad Berlijn. Stormwater kan de rioleringssystemen bij zware regenval overbelasten en de stedelijke vegetatie is niet opgewassen tegen lange droge seizoenen. Duurzaam waterbeheer is een enorme uitdaging voor de overheid en dit probleem wordt nog verergerd door verstedelijking, bevolkingsverdichting en een constante afname van open groene gebieden. Lokale overheden en belanghebbenden wilden een duurzaam, strategisch geïntegreerd waterbeheer opzetten om het probleem het hoofd te kunnen bieden. Maar om van Berlijn een zogenaamde "sponsstad" te maken, is interdisciplinaire expertise op het gebied van infrastructuur, stedelijke vormgeving, architectuur en projectmanagement nodig.

De oplossing

Er is een breed scala aan technische tools en oplossingen beschikbaar om een duurzaam stedelijk regenwaterbeheersysteem op te zetten. Tot deze tools en oplossingen horen onder andere groene daken, gevels en muren, niet-afgedichte en halfdoorlatende trottoirs, infiltratiesystemen, kunstmatige waterbassins en reservoirs voor de opslag en het hergebruik van regenwater. In nauwe samenwerking met deskundigen op het gebied van engineering, landschapsarchitectuur en stadsplanning kon Arcadis de Berlin Stormwater Agency ondersteunen bij het ontwikkelen van een oriëntatiegids voor de integratie van deze tools in wetgeving, stedelijke ontwikkeling en vergunningsprocedures. Deze oplossing helpt belanghebbenden die betrokken zijn bij het vormgeven van de stedelijke ruimte en gebouwen op een waardevolle manier bij het plannen en ontwikkelen van watergevoelige ontwerpen voor hun projecten.

De impact

De richtlijnen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen een groot aantal verschillende belanghebbenden in de stedelijke omgeving. Het gaat de basis leggen voor een ambitieus en baanbrekend project: de toekomstige "Sponge City Berlin". Op de lange termijn zullen inwoners, bezoekers, werknemers en ondernemerings in de stad aanzienlijk profiteren van de nieuwe officiële richtlijnen voor watergevoelige stadsontwikkeling van Berlijn. Negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals hevige regenval en droogte, zullen veel beter worden opgevangen. De luchtkwaliteit en het stadsklimaat wordt verbeterd. En de mensen in de Duitse hoofdstad profiteren van een veiligere, veerkrachtigere, duurzamere en comfortabelere plek waar zij kunnen wonen en werken.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.