Water City Index 2019

Water City Index, opracowany wspólnie przez ekspertów Arcadis oraz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, poddał analizie i sklasyfikował 218 polskich miast pod względem efektywności wykorzystania ich zasobów wody.