You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

PAŹ 26, 2023

Wrocław, Słupsk i Żywiec na czele Water City Index 2023!

Wrocław, 25 października 2023 – Arcadis wraz z partnerami z dumą ogłaszają wyniki piątej edycji "Water City Index 2023", kluczowego raportu oceniającego efektywność gospodarowania zasobami wody w miastach Polski. Tegoroczna edycja zawiera niezwykle ważne wnioski i informacje na temat roli wody w naszych miastach i długofalowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Water City Index 2023 raport

Water City Index: kierunek na przyszłość

Water City Index to roczny raport, który skupia się na analizie roli wody w miastach i jej wpływie na jakość życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. Raport ocenia zarówno aspekty krótko-, jak i długoterminowe.

Najważniejsze Punkty Raportu:

1.Efektywność gospodarowania wodą: raport bada, jak miasta gospodarują zasobami wody, w tym dostępnością i jakością wody pitnej, gospodarką deszczową i utrzymaniem infrastruktury wodociągowej.

2.Ochrona środowiska: wartość ekologiczna miast i ich zdolność do zachowania równowagi ekosystemów w kontekście kwestii wodnych.

3.Zmiany klimatyczne: analiza przygotowania miast na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, w tym zagrożeniem powodziowym i przeciwdziałaniem suszy.

Wyniki Water City Index 2023 ogłoszono podczas Międzynarodowego Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia, który odbył się 25 października 2023 roku we Wrocławiu. Gratulujemy Wrocławiowi, który zajął pierwsze miejsce w kategorii metropolii. Słupsk triumfował w grupie miast na prawach powiatu, natomiast Żywiec zdobył pierwsze miejsce wśród miast średniej wielkości. Pełne wyniki oraz szczegółowy raport dostępne są na stronie internetowej Arcadis.

Water City Index 2023 raport

Kontakt z ekspertem

Aby uzyskać więcej informacji na temat raportu i wyników Water City Index 2023, prosimy o kontakt z naszym ekspertem:

Krzysztof Kutek
Business Area Sales Director – Resilience
Arcadis Polska
e-mail: krzysztof.kutek@arcadis.com

O Arcadis

Arcadis jest wiodącą na świecie firmą dostarczającą zrównoważone rozwiązania projektowe, inżynieryjne, cyfrowe i doradcze w zakresie zasobów naturalnych i budowlanych. Arcadis to ponad 36 000 specjalistów i specjalistek z dziedziny architektury, analizy danych, projektowania, inżynierii, planowania projektów oraz w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i zrównoważonego rozwoju. Arcadis znajduje rozwiązania dla najbardziej wymagających wyzwań, od wpływu zmian klimatycznych po rosnącą urbanizację i transformację cyfrową - wszystko w celu poprawy jakości życia ludzi na całym świecie.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności