You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

115 km

kanalizacji opadowej i przemysłowej

90 km

sieci przeciwpożarowej

Currently Viewing

Wyzwanie

Nasz klient stanął przed problemem zaprojektowania przebudowy kanalizacji opadowej i przemysłowej oraz sieci przeciwpożarowej na terenie rafinerii. Wyzwaniem był skomplikowany układ sieci, duży zakres planów inwestycyjnych rafinerii, który przekładał się na znaczne zwiększenie zrzutów do sieci i zapotrzebowanie na wodę przeciwpożarową. Wyzwaniem była również liczba wariantów przyszłych podłączeń zrzutów, ich lokalizacji i wielkości, a w przypadku sieci ppoż. liczba miejsc potencjalnych pożarów.  

Rozwiązanie

W celu rozwiązania problemu klienta zastosowano modelowanie hydrauliczne, budując modele sieci kanalizacyjnej i przeciwpożarowej. Modelowanie skomplikowanych systemów kanalizacyjnych i wodociągowych jest bardzo przydatnym narzędziem przy projektowaniu budowy sieci i jej modernizacji. Modelowanie sieci pozwoliło w szybki sposób sprawdzić wpływ na pracę sieci przyszłych użytkowników. Pozwoliło przeprowadzić symulacje wariantowych rozwiązań i wybrać wariant optymalny. Modelowanie pozwoliło sprawdzić napełnienie sieci przy różnych scenariuszach opadu nawalnego i dobrać w sposób bezpieczny średnice rur i pojemność zbiorników retencyjnych.

Wpływ

Nasze modele pozwoliły zaprojektować optymalną kosztowo i bezpieczną przebudowę sieci dla przyszłych użytkowników.   


Nasze usługi

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności