• Services: Water Oplossingen
  • Sectoren: Cities, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat

Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht

Utrecht - Utrecht werkt actief aan het klimaatbestendig maken van de stad. Omdat extreem weer, steeds normaler wordt, moet het riool de komende jaren steeds vaker grote pieken in neerslag aankunnen. Arcadis helpt Utrecht bij de modellering van de riolering en hemelwatervoorzieningen en bekijkt de komende vier tot acht jaar continue of het systeem op orde is. Waar nodig, volgen aanpassingen.

Slim

Investeringen slim op elkaar afstemmen

4-8 jaar

monitoren watersysteem

Klimaatstresstest

Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verplicht gemeenten om een klimaatstresstest te doen. Daarmee kunnen zij voor hun gebied de kwetsbare plekken voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte bepalen. Zo wordt duidelijk waar de lokale adaptatiestrategie op in moet spelen. Utrecht is de eerste grote gemeente die dit in één keer voor een lange tijd wil garanderen. Met de keuze voor Arcadis werkt Utrecht straks met de meest recente, internationaal ontwikkelde methodes om zicht te krijgen op het functioneren van het watersysteem in haar stad.

Investeringen slim op elkaar afstemmen

Utrecht is een waterrijk gebied met een aantrekkelijke, historische binnenstad. Volgens David van Raalten, Europees directeur water management bij Arcadis, heeft Utrecht de uitdaging om het stedelijk gebied water robuust te maken ,,De komende jaren nemen pieken in neerslag toe. De gemeente Utrecht sorteert hier goed op voor en heeft verduurzaming van het stedelijk waterbeheer hoog op de agenda staan. Door nu slim te kijken naar wat nodig is, kan de gemeente de benodigde investeringen beter op elkaar afstemmen.’’


Resultaten

Slim

Investeringen slim op elkaar afstemmen

4-8 jaar

monitoren watersysteem

Vragen over dit project

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag