• Services: Watermanagement, Advanced Analytics, Water Oplossingen, Digital Innovation
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Publieke Sector

Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht

Utrecht - Utrecht is een waterrijk gebied met een aantrekkelijke, historische binnenstad. Omdat extreem weer steeds normaler wordt, moet het riool de komende jaren steeds vaker grote pieken in neerslag aankunnen. Utrecht werkt daarom actief aan het klimaatbestendig maken van de stad en pakt de verduurzaming van haar stedelijk waterbeheer aan. Door nu slim te kijken naar wat nodig is, kan de gemeente de benodigde investeringen beter op elkaar afstemmen.

150.000

leidingen

180.000

putten

Digitale tools ondersteunen het beheer en onderhoud aan het stedelijk watersysteem

Klimaatstresstest

Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verplicht gemeenten om een klimaatstresstest te doen. Daarmee kunnen zij voor hun gebied de kwetsbare plekken voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte bepalen. Zo wordt duidelijk waar de lokale adaptatiestrategie op in moet spelen. Utrecht is de eerste grote gemeente die dit in één keer voor een lange tijd wil garanderen. Arcadis helpt Utrecht bij de modellering van de riolering en hemelwatervoorzieningen en bekijkt de komende vier tot acht jaar continue of het systeem op orde is. Waar nodig, volgen aanpassingen.

Voor deze werkzaamheden maakt Arcadis gebruik van de meest recente, digitale methodes om zicht te krijgen op het functioneren van het hydraulisch stedelijk watersysteem. Hiervoor zetten we onder andere de onderstaande digitale tools in.

Data Quality Audit-tool

Een model van het hydraulisch stedelijk watersysteem analyseert hoe de stad het water verwerkt na bijvoorbeeld een forse regenbui. Hiervoor is een goede input van gegevens van wezenlijk belang. Data moet foutloos en actueel zijn. De Data Quality Audit-tool controleert de gegevens op volledigheid, uniformiteit en geldigheid. In de bestanden moeten bijvoorbeeld alle velden op dezelfde manier zijn ingevuld en op dezelfde manier aan elkaar gekoppeld worden.  
De Data Quality Audit-tool helpt om de kwaliteit van de gegevens te bepalen, controleert of de gegevens aan de verwachting voldoen en te gebruiken zijn voor verdere analyses om zo het onderhoudsplan uit te zetten. De tool geeft de kwaliteit van de gegevens weer in de vorm van een stoplicht, zodat ook niet-technische mensen het makkelijk kunnen gebruiken.

Validatietool

Een andere digitale tool valideert de gegevens in het stedelijk watersysteem model. Een online interactieve omgeving geeft een goed overzicht van alle meetlocaties in het gebied met de bijbehorende modelwaarden. Hierin zijn de daadwerkelijke gemeten waardes te vergelijken met de resultaten uit het model. De validatietool maakt in één oogopslag zichtbaar waar de meetpunten in een gemeente zijn en wat de bijbehorende stroomgebieden zijn. Een grafiek laat de gemeten en gemodelleerde waardes over tijd zien. Zo kan bijvoorbeeld de periode eenvoudig worden aangepast om gedetailleerd specifieke buien te bekijken.


Resultaten

150.000

leidingen

180.000

putten

15

datakwaliteit toetsingregels

Vragen over dit project

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag

Bas Bierens

Hoofd Stedelijk Water en Senior adviseur Klimaatadaptatie +31 (0)6 5073 6783 Stel mij een vraag

Jasper Keij

Data Scientist +31 (0)6 1129 8803 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.