• Strategie Advies

Asset management

Asset management is een uitstekend instrument voor organisaties met een uitgebreide asset portefeuille om hun prestaties te verbeteren. We zetten onze ervaring in asset management consultancy, technisch advies en outsourcing in om meer waarde te creëren voor uw organisatie en stakeholders.

Marc Hartsema

Directeur Programma Operate & Maintain +31 (0)6 2706 2452 Stel mij een vraag
Leistungsorientierte Asset-Entwicklung

Asset management – maximaal rendement op de investering in assets en beheersbare risico’s

Van eigenaren en beheerders van assets - energie infrastructuur, gebouwen, industriële complexen, droge en natte infrastructuur en kunstwerken - wordt veel verwacht. De te realiseren ambities zijn vaak fors, budgetten krimpen en de risico’s - zakelijk, juridisch, fiscaal, veiligheid, milieu, klimaatverandering – die samenhangen met het bezit en de exploitatie van de assets nemen toe. Geen gemakkelijk opgave om al deze dimensies met elkaar in balans te krijgen en daarbij een voor de organisatie en haar stakeholders verantwoord optimum te vinden en behouden. Gewenst is een situatie waarbij elke uitgave aan de assets maximaal rendeert en de risico’s aanvaardbaar en beheersbaar zijn. Dat kan, wanneer de focus verschuift van het op peil houden van de technische staat van individuele assets naar het optimaliseren van de prestatie van het gehele areaal gedurende de totale levenscyclus. Dat vereist een benadering die de strategische doelen van de organisatie en de life-cycle doelstellingen van de fysieke assets integreert. Door het doelbewust implementeren van de juiste asset management principes wordt het voor de organisatie mogelijk om - in een steeds dynamischere omgeving – succesvol te zijn en te blijven.

Ervaren in consultancy, technisch advies en outsourcing

Arcadis biedt de unieke combinatie van enerzijds zeer ervaren consultants die wereldwijd ‘leading Asset Management practices’ inbrengen en anderzijds jarenlang actieve specialisten met inhoudelijke sector (asset) kennis en -expertise, opgedaan in het daadwerkelijk uitvoeren van asset management. De asset managers van Arcadis beheersen de kunst van het in samenhang waarde creëren, optimaliseren en het beheersen van kosten en risico’s. De behoeften en ambities van u als eigenaar of beheerder staan centraal. We kijken vanuit uw perspectief naar de eisen die de bedrijfsvoering, gebruikers, klanten, investeerders, aandeelhouders en regulerende autoriteiten stellen aan uw assets. Ook toetsen we of ze bestand zijn tegen de gevolgen van onder meer klimaatverandering, cybercrime en disruptive technologies. Dit alles vormt de basis van een toegespitst programma voor ontwikkeling, realisatie, aanpassing, exploitatie (beheer en onderhoud) en periodieke heroriëntatie op nieuwe behoeften. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat uw assets gedurende hun gehele levenscyclus optimaal bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. 
Uw voordelen:

  • assets presteren naar verwachting (capaciteit, beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid)
  • de levenscyclus kosten van de activa worden geminimaliseerd (bouw, gebruik, onderhoud, ontdoen van)
  • alle bedrijfsrisico’s, binnen vastgestelde grenzen van aanvaardbaarheid, die samenhangen met het bezit en gebruik van de assets worden beheersbaar

 

Verbonden aan:

The Iam.org
Assetmanagement

Vragen over deze competentie

Marc Hartsema

Directeur Programma Operate & Maintain +31 (0)6 2706 2452 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.