• Realisatie met garantie

Realisatie met garantie

Nederland verandert. Dat zie je aan onze steden en landschappen. We bouwen en moderniseren, saneren en transformeren: van binnenstad tot woonwijk. Van bedrijfsterrein tot groene ruimte. En van infrastructuur tot kantoren. Zo wordt onze leefomgeving aantrekkelijker en duurzamer. Vaak gaat het om grote, complexe ontwikkelingen, waar grote belangen en hoge kosten mee gemoeid zijn. Daarom is het belangrijk om bij de realisatie ervan te sturen op de beoogde kwaliteit, planning en kosten. Onze betrokkenheid houdt niet op bij een mooi concept of plan, we voelen ons ook verantwoordelijk voor hoe het concreet vorm krijgt. Voor het resultaat, dat je kunt zien, aanraken en beleven. We leveren maatwerk en sturen op haalbaarheid, maakbaarheid en zekerheid in alle fasen van de ontwikkeling en zelfs daarna bij het beheer en onderhoud.

Voor diverse opdrachtgevers voeren wij complexe, integrale projecten uit inclusief ontwerp, engineering en projectmanagement, veelal tegen een vast budget en met beheersing van alle risico’s. Van het daadwerkelijk inrichten, herinrichten en herontwikkelen van de openbare ruimte ten behoeve van binnenstedelijk gebied, woningbouwgebieden, bedrijfsterreinen, landelijk gebied en natuurontwikkeling tot integrale projecten op het gebied van openbare infrastructuur in de grond-, weg- en waterbouw. En van beheer en onderhoud tot baggeropgaves en bodemsanering.  

Garantie op resultaat

 Als u risico’s en garanties op resultaat aan professionals wilt toevertrouwen, schakel ons dan in op basis van passende, vernieuwende contract- en aanbestedingsvormen. Zoals Engineering Contracting, Design&Construct, Turn-key, EPC, BVP, O&M, allianties, DB(F)M- en UAV-GC contracten. Zo weet u  binnen  vastgestelde kaders wat u krijgt en tegen welke condities.  

Bij verontreinigde terreinen en bodems zijn we bereid deze risicodragend te saneren. We bieden hiervoor onder andere GRIP® aan: snel en met een garantie op prijs- en resultaat saneren, eventueel gebruikmakend van de meest actuele in situ technologie. 

Door directe koppeling van ontwerp en uitvoering, kunnen we vroegtijdig garanties afgeven voor planning, financiën en kwaliteit. Ook het creëren van financieringsmogelijkheden voor onze projecten behoort tot onze oplossingen.  

Onze klanten zijn divers: projectontwikkelaars, corporaties, bedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs- en zorgsector en nutsbedrijven.  

De projecten die we realiseren, voeren we zelfstandig uit of als partner in een combinatie, consortium of alliantie. Daarnaast kunnen we als general contractor het project engineeren en managen en de verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat, de kwaliteit en de functionaliteit. Dit binnen afgesproken termijnen en vaste budgetten. In deze rol contracteren we de uitvoeringswerkzaamheden en bijhorende verplichtingen en risico’s bij onderaannemers en/of toeleveranciers back-to-back door.

Vragen over deze competentie

Alex Kraeima

Hoofd Realisatie en Saneringen +31 (0)6 2706 0802 Stel mij een vraag

Jos van Berlo

Senior projectmanager Urban Design +31 (0)6 2706 1619 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.