• Digital Innovation

Advanced Analytics

Data is de nieuwe asset! We registreren steeds meer. Van technische, financiële tot geografische gegevens. We digitaliseren ‘oude’ archieven en monitoren de kwaliteit van assets. En dagelijks komen er nieuwe, open sources (bronnen) beschikbaar. Hoe benut je de waarde van de steeds grotere stroom aan data en zet je nieuwe, digitale technologie optimaal in?

Roland Dijkhuizen

Lead Data Scientist +31 (0)6 2706 1480 Stel mij een vraag
Tablet mit grafischer Visualisierung

Advanced Analytics biedt organisaties de mogelijkheid anders te denken, plannen en handelen. Zij kunnen eerder inspelen op trends en inzichten en soms zelfs anticiperen op voorspelde problemen die tot dusver onbekend waren. Dat leidt tot sterkere, meer succesvolle organisaties.  

Met de beschikbaarheid van (big) data en geavanceerde modellen is het mogelijk om de tot nu toe verborgen verbanden en patronen in de gegevens inzichtelijk te maken. Advanced Analytics heeft vooral een voorspellend karakter. Het geeft bijvoorbeeld aan wanneer een asset gaat falen en weegt risico’s af. Dit inzicht stelt de organisatie beter in staat te plannen wat er moet gebeuren en wanneer. Het zorgt voor effectievere maatregelen en verbeteringen in de organisatie. Het helpt bij het optimaliseren van bijvoorbeeld instandhouding en modernisering van assets, het onderbouwen van investeringsbeslissingen en leidt tot het naleven van de meest strikte eisen vanuit de regelgeving.  

Organisaties die risico-gebaseerd werken, kunnen de optimale afweging maken tussen de kosten die gemaakt moeten worden, de prestaties die ze willen bereiken en de risico’s die ze lopen. Ze presteren over het algemeen beter en kunnen beter aan hun omgeving uitleggen wat en waarom ze dingen doen of juist niet doen. 

Bekijk ook onderstaand filmpje over Advanced analytics.

Arcadis Advanced Analytics from Arcadis on Vimeo.

Vragen over deze competentie

Roland Dijkhuizen

Lead Data Scientist +31 (0)6 2706 1480 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.