• Contractoplossingen

Voorbereiding van en verdediging tegen claims

Uw belangen zo goed mogelijk behartigen. In de bouwwereld komen verschillen van inzicht regelmatig voor. Als een bouwgeschil, na overleg, niet in de minne geschikt kan worden, leidt dit uiteidelijke tot formele procedures. Het opstarten van een juridische procedure is voor de betrokken partijen vaak een dure, tijdrovende en bedrijfsmiddelenverslindende kwestie.

Jack Smeets

hoofd Asset & Costmanagement +31 (0)6 2000 2553 Stel mij een vraag
Claim Management

De deskundigen van Arcadis werken nauw samen met onze opdrachtgevers. Door onze brede kennis zijn wij in staat de beste en meest effectieve oplossingen voor hen te bedenken. Wij analyseren de feiten om vast te stellen waar de tijd en/of het geld naartoe zijn gegaan. Voorst stellen wij vast wie voor de problemen en mogelijke bemiddeling heeft gezorgd. En hoe de eventuele schade het beste kan worden gedekt. Desgewenst kunnen wij geldige argumenten tegen eventuele claims opstellen.

Gerelateerde diensten:

  • Strategie voor claims (uitbreiding van claims met betrekking tot tijd en geld)
  • Complexe kwesties betreffende verandering, meting en waardebepaling
  • Uitbreiding van tijdclaims
  • Beoordeling en waardebepaling van vertraging en onderbreking
  • Schadeclaims
  • Claims betreffende persoonlijk letsel en nalatigheid
  • Samenvoeging van eDiscovery en complexe data
  • Schaalbare bekwaamheid en ervaring in grote geschillen

Vragen over deze competentie

Jack Smeets

hoofd Asset & Costmanagement +31 (0)6 2000 2553 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.