• Publieke Sector

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt, samen met haar partners, dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zet in op een duurzame leefomgeving.

Erik van Jaarsveld

sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies +31 (0)6 2706 0014 Stel mij een vraag

Het aanleggen, optimaliseren en beheren van de netwerken van Rijkswaterstaat in het dichtbevolkte Nederland wordt steeds complexer. Informatietechnologie en ICT krijgt een grotere rol en klimaatverandering vraagt om nieuwe oplossingen en anders denken. Samen met marktpartijen, door de hele keten heen, komen tot een nieuwe marktvisie in dialoog met marktpartijen, kennisinstituten en andere opdrachtgevers voor een toekomstbestendige markt.

Wij helpen Rijkswaterstaat bij het realiseren van deze ambities en vraagstukken. Wij voeren integraal projecten uit, delen kennis met elkaar in projecten en borgen dat kwaliteit wordt geleverd binnen de budget. Optreden als partner van Rijkswaterstaat, samen deze resultaten bereiken is onze insteek hierbij.

Rijkswaterstaat behaalt betere resultaten door zo efficiënt mogelijk projecten te realiseren. Onze inbreng hierbij is dat we bijvoorbeeld beheertaken uitvoeren voor onze opdrachtgevers en hierin een duidelijke visie hebben en plannen maken voor een Asset Management organisatie met heldere taken en rollen. We passen risico-gestuurde onderhoudsconcepten toe voor een optimaal beheer waarbij informatievoorziening een essentieel rol speelt en we de belangrijke zaken eerst aanpakken. De informatievoorziening van onze klanten, zoals areaal op orde en het gebruik van BIM hierin, wordt verbonden en verbreed met onbetwistbare en specifieke informatie. Maar ook een planstudie opleveren die tijdig en goed door de besluitvorming gaat is een voorbeeld hiervan. Tot slot onze brede kennis, zowel nationaal als internationaal, die we inzetten om bijvoorbeeld achter de schermen als back-office te ondersteunen in technisch complexe vraagstukken.

Vragen over deze sector

Erik van Jaarsveld

sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies +31 (0)6 2706 0014 Stel mij een vraag