• Publieke Sector

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt, samen met kennisinstituten, het bedrijfsleven, overheden en weggebruikers, dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zet in op een duurzame leefomgeving.

Joris Stroobach

Sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies +31 (0)6 2706 0264 Stel mij een vraag

Klaar voor de toekomst

Integraal 

Infrastructurele projecten in het dichtbevolkte Nederland worden steeds complexer. Informatietechnologie krijgt een steeds grotere rol en klimaatverandering vraagt om nieuwe oplossingen. Rijkswaterstaat werkt voortdurend aan innovatieve, duurzame en betaalbare manieren om Nederland bereikbaar een leefbaar te houden. Zo heeft Rijkswaterstaat een nieuwe marktvisie ontwikkeld in dialoog met marktpartijen, kennisinstituten en andere opdrachtgevers voor een toekomstbestendige markt. 

Arcadis en Rijkswaterstaat werken vaak samen aan slimme en duurzame oplossingen om bestaande en nieuwe infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. Van smart mobility tot energietransitie en assetmanagement, de integraliteit van onze kennis en aanpak maakt Arcadis een waardevolle  partner. Door projecten zo efficiënt mogelijk te realiseren behalen onze klanten betere resultaten. Zo voeren we integraal projecten uit en borgen dat kwaliteit wordt geleverd binnen de budget.  

Duurzaam 

Rijkswaterstaat voert, net als Arcadis, een actief duurzaamheidsbeleid. We vertalen het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in concrete maatregelen zowel in projecten als in de bedrijfsvoering. Arcadis helpt de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector (GWW) actief bij het realiseren van de doelstellingen van de Green Deal: duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn voor de spoor-, grond, water- en wegenbouwprojecten en samenwerken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland. Dit doen we door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW in onze projecten en door onze klanten te helpen bij het maken van duurzame keuzes en komen tot duurzame oplossingen.

Slim 

Digitale innovatie en duurzaamheid hebben een spilfunctie in ons aanbod.  Digitale ontwikkelingen stellen ons in staat een sneller en beter resultaat voor de klant te bereiken. We kunnen bestaande technologie opschalen en nieuwe innovatieve oplossingen helpen uitrollen. Met slimme informatiemanagement kunnen we bijvoorbeeld processen rondom contractvorming en -beheer versnellen, faalkosten aanzienlijk reduceren, mobiliteit toekomstbestendig maken en meer waarde halen uit assets.  

Heldere taken en rollen 

Op het gebied van assetmanagement voeren we beheertaken uit voor onze opdrachtgevers en hebben een duidelijke visie voor het plannen van een assetmanagement organisatie met heldere taken en rollen. We passen risico-gestuurde onderhoudsconcepten toe voor een optimaal beheer waarbij informatievoorziening een essentieel rol speelt. De informatievoorziening van onze klanten wordt verbonden en verbreed met onbetwistbare en specifieke informatie. 

Vragen over deze sector

Joris Stroobach

Sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies +31 (0)6 2706 0264 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.