• Publieke Sector

Rijksoverheid

De Rijksoverheid op afstand: zij luistert, stuurt en faciliteert. Wij adviseren en begeleiden hen daarbij.

Ryan van de Ven

sectorleider Rijksoverheid +31 (0)6 5073 6846 Stel mij een vraag
Exekutive

Binnen de context van de door het huidige kabinet gestelde ambities voor Nederland, werkt de rijksoverheid  aan diverse sectorakkoorden en sector overstijgende agenda’s en strategieën. Voorbeelden zijn het Energieakkoord, het Woonakkoord, Agenda Stad, de Klimaatagenda, de Spooragenda, De Nationale Adaptiestrategie en de Maritieme strategie.Het Rijk vervult hierbij een sturende en faciliterende rol naar de samenleving. Ze voert haar kerntaken steeds vaker samen met andere overheden en stakeholders uit. De inzet: een duurzame balans tussen welvaart en welzijn, tussen algemeen en individueel belang. Denk daarbij aan onder meer behoud en versterking van een goed functionerende rechtstaat; een economie die banen oplevert; geld voor publieke voorzieningen als zorg, sociale zekerheid, wegen en onderwijs.

Bij het realiseren van deze ambities, stellen ontwikkelingen in samenleving, economie en klimaat de bestuurders en beleidsmakers dagelijks voor nieuwe uitdagingen. Denk aan actuele vraagstukken als krimp, huisvesting van asielzoekers, transformatieopgaven van leegstaand vastgoed. Onze mensen begeleiden en ondersteunen hen daarbij. Samen sturen we proactief op resultaat en efficiency bij strategievorming, beleidsvoorbereiding, met de aanpak en ontwikkelen innovatieve, passende, integrale en duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken in de gebouwde en natuurlijke omgeving. Voor nu en straks.

Zo  geven wij onze publieke opdrachtgevers vroegtijdig inzicht in  potentiële risico’s en handvatten om deze te beheersen. En daarnaast ook  toegang tot onze  (inter-)nationale netwerken in tal van publieke en private sectoren, waardoor zij deze kunnen betrekken in hun allianties tussen publieke en private stakeholders .Samen focussen we op het tot stand brengen van aantoonbaar resultaat binnen de tijd en budget, onder meer bij: 

  • het realiseren van kwalitatieve groei, een meer circulaire economie en ‘climate resilience’
  • het verbeteren van bereikbaarheid en de inzet van smart en green mobility
  • het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, flexibiliteit, kwaliteit en multifunctionaliteit van de stedelijke omgeving
  • het verantwoord omgaan met onze natuurlijke omgeving (als water, lucht en bodem)
  • professioneel asset management van de gebouwde omgeving.

Vragen over deze sector

Ryan van de Ven

sectorleider Rijksoverheid +31 (0)6 5073 6846 Stel mij een vraag