• Publieke Sector

Provincies

De Nederlandse provincies vormen de regionale bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten. De provincie is er voor de regio en heeft het overzicht van wat er in de regio nodig is. In haar rol van ‘gebiedsregisseur’ maakt de provincie beleid voor haar zeven kerntaken: duurzame ruimtelijke ontwikkeling (waaronder waterbeheer); milieu, energie en klimaat; vitaal platteland; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer; regionale economie; culturele infrastructuur en monumentenzorg en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Erik van Jaarsveld

sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies +31 (0)6 2706 0014 Stel mij een vraag

Een samenwerking op basis van zichtbaarheid en partnerschap

Krimpende en veranderende organisaties en ontwikkelingen in samenleving, economie en klimaat stellen de provincies voor de uitdaging om de taakstelling overeind te houden. Provincies groeien daarom in hun regierol, waarbij optimalisatie van beheertaken, efficiënter besteden van de beschikbare middelen, duurzaamheid, controle op de informatievoorziening en behoud en ontwikkeling van imago belangrijke prestatiedoelen zijn.

Arcadis helpt provincies bij het realiseren van hun ambities en vraagstukken. Wij voeren integraal projecten uit, delen kennis met elkaar in projecten en borgen dat kwaliteit wordt geleverd binnen de budget. Hierin treden wij steeds meer samen op met provincies en delen kennis in ronde tafel sessies met elkaar.

Provincies behalen betere resultaten door zo efficiënt mogelijke projecten te realiseren. Onze inbreng hierbij is dat we bijvoorbeeld beheertaken uitvoeren voor onze opdrachtgevers en hierin een duidelijke visie hebben en plannen maken voor een Asset Management organisatie met heldere taken en rollen. We passen risico-gestuurde onderhoudsconcepten toe voor een optimaal beheer waarbij informatievoorziening een essentieel rol speelt en we de belangrijke zaken eerst aanpakken. De informatievoorziening van onze opdrachtgevers, zoals areaal op orde en het gebruik van BIM hierin, wordt verbonden en verbreed met onbetwistbare en specifieke informatie. Maar ook een onderzoek, advies of inpassingsplan opleveren die tijdig en goed door de besluitvorming gaat is een voorbeeld hiervan. Tot slot onze brede kennis, zowel nationaal als internationaal, die we inzetten om bijvoorbeeld achter de schermen als back-office te ondersteunen in technisch complexe vraagstukken.

Vragen over deze sector

Erik van Jaarsveld

sectorleider Rijkswaterstaat en Provincies +31 (0)6 2706 0014 Stel mij een vraag