• Publieke Sector

Onderwijs

Het aantrekken en vasthouden van talent is belangrijk voor de innovatiekracht en vitaliteit van onze steden en regio’s. In de ‘war for talent’ dingen universiteiten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en steden naar de gunst van studenten. Een groeiende stroom studenten, ook uit het buitenland, vindt de komende jaren een weg naar Nederlandse universiteiten en hogescholen. Bij hun keuze laten ze zich leiden door de kwaliteit van het onderwijs en de attractiviteit van campus en stad. Sluiten die aan bij hun behoeften en belevingswereld? Kunnen zij er leren, zich ontwikkelen en amuseren en ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid? Zijn er goede onderzoeksfaciliteiten en samenwerking met bedrijfsleven? Zijn sciencepark en binnenstad goed bereikbaar, per fiets en openbaar vervoer? En hoe zit het met (studenten)huisvesting? Het is raadzaam al deze aspecten bij de ontwikkeling en aanpassing van campus en accommodaties te betrekken. Zodat deze bijdragen aan het realiseren van de ambities van zowel nieuw talent als die van universiteit, stad en regio.

Eke Schins-Derksen

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg +31 (0)6 2706 1407 Stel mij een vraag
Bildung und Erziehung

Een passende leeromgeving voor elke onderwijsvorm

Campusontwikkeling

Bij het accommoderen van de groeiende stroom studenten, heeft elk van de stakeholders zijn eigen wensen. Faculteiten zetten in op divers en kwalitief goed onderwijs en samenwerking met bedrijfsleven, wat nieuwe eisen stelt aan campus en huisvesting. Functionaliteit en flexibiliteit van de leeromgeving zijn belangrijk. Multifunctionele ruimten zijn nodig voor een gezonde exploitatie. De overheid stuurt op duurzame gebiedsontwikkeling en een goede verbinding van sciencepark en stad. Afstemming met vervoersbedrijven speelt daarbij een belangrijke rol. Dit alles maakt campusontwikkeling tot een dynamisch en complex organisatievraagstuk. Het vraagt om een integrale aanpak, waarbij faculteit en stakeholders samenwerken aan aantrekkelijke, veilige campussen en moderne laboratoria- en onderzoeksfaciliteiten. 

Basis- en voortgezet onderwijs

Waar universiteiten groeien, wacht het basis- en voorgezet onderwijs een daling (12-25%) van het aantal leerlingen. Ook hier ontwikkelt wordt het onderwijs steeds meer unit- en project-gestuurd. Dat leidt tot leegstand en transformatievragen. Met primair en voortgezet onderwijs zetten we in op een betere benutting van het vastgoed en het verhogen van de vastgoedwaarde door renovatie en levensduurverlenging. Innovatieve oplossingen dragen bij aan een flexibelere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwbouw. Opschaling, alternatieve contract- en financieringsvormen vergroten in het algemeen de speelruimte om nieuwe duurzame onderwijs- en sportvoorzieningen te ontwikkelen en beheren. Zodat er geld vrijkomt dat de school weer in kan zetten voor het primaire proces.

Ervaring loont

Arcadis zet haar kennis en ervaring in het onderwijs in om samen met opdrachtgevers visies te ontwikkelen voor strategie, campusontwikkelingen, portefeuillemanagement en programma’s van eisen. De eindgebruiker staat daarbij centraal. We vertalen nieuwe eisen en andere wensen naar herinrichting, renovatie of nieuwbouw van vastgoed, infrastructuur en het gebied. Kijken daarbij naar de gehele levenscyclus. De financiering van dergelijke wensen verlangt eigentijds stakeholders en kostenmanagement en een nieuwe kijk op de (immateriële) waarde van vastgoed. Ook adviseren en begeleiden we onderwijsinstellingen bij een meer efficiënte en effectieve sturing en gebruik van hun gebouwenportefeuille. Zodat zij de middelen die hierbij vrijkomen, kunnen inzetten voor groei en kwaliteitsverbeteringen. 

Vragen over deze sector

Eke Schins-Derksen

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg +31 (0)6 2706 1407 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.