• Publieke Sector

Onderwijs

In de dynamische wereld van het onderwijs volgen veranderingen elkaar in hoog tempo op. Elke onderwijsvorm – van primair onderwijs tot universiteit - vraagt om een goede leeromgeving die financierbaar, kostenefficiënt, flexibel, duurzaam en toekomstbestendig is.

Eke Schins-Derksen

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg +31 (0)6 2706 1407 Stel mij een vraag
Bildung und Erziehung

Een passende leeromgeving voor elke onderwijsvorm

Door onze uitgebreide kennis en ervaring van de primaire processen in het onderwijs maken we samen met de klant de vertaling naar vastgoed en de gebouwde omgeving voor de gehele levenscyclus. Nieuwe eisen en andere wensen vragen om herinrichting, renovatie of nieuwbouw van gebouwen, terreinen en infrastructuur. De financiering van dergelijke wensen verlangt eigentijdse kostenmanagement en een nieuwe kijk op de (immateriële) waarde van vastgoed. 


Introductieweek met studenten in het nieuwe Mekelpark, TU wijk Delft, eerstejaars studenten lunchen op het gras en rusten uit tussen bomen, wandelesplanade, looproutes en fietspaden.

Door intensieve samenwerking met het middelbaar, hoger en universitair onderwijs zijn wij in staat om voor een efficiënte en effectieve sturing en gebruik van de gebouwenportefeuille zorgen. De middelen die hierbij vrijkomen, kan de onderwijsinstelling weer voor groei en kwaliteitsverbeteringen inzetten. Daarnaast betrekt de klant ons bij het realiseren van aantrekkelijke en veilige campussen en moderne laboratoria- en onderzoeksfaciliteiten. Het primair en voortgezet onderwijs richt zich op een betere benutting van het vastgoed en het verhogen van de vastgoedwaarde door renovatie en levensduurverlenging. Hiervoor zetten wij innovatieve oplossingen in voor een flexibelere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwbouw. De alternatieve contract- en financieringsvormen vergroten in het algemeen de speelruimte om nieuwe onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen te ontwikkelen en te beheren. Zo komt er geld vrij dat de school weer in kan zetten voor het lesgeven.


Vragen over deze sector

Eke Schins-Derksen

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg +31 (0)6 2706 1407 Stel mij een vraag