• Publieke Sector

Gemeenten

Bestuurders en ambtenaren werken steeds vaker samen met publieke en private initiatiefnemers en financiers om de concurrentiekracht, veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te verbeteren. Zodat hun stad aantrekkelijk is en blijft voor bewoners, bedrijven en bezoekers, voor talent en kennisinstituten, voor investeerders en ontwikkelaars.

Aarnout Muizer

sectorleider Gemeenten +31 (0)6 5424 5164 Stel mij een vraag

Steeds meer gemeenten kiezen daarbij voor een regisserende en/of participatieve rol, als antwoord op recente decentralisaties van overheidstaken, bezuinigingen en macro-economische ontwikkelingen. Ze werken intensiever en op een nieuwe manier samen met publieke en private partners. Ook onze mensen zetten in hun kennis, ervaring en netwerken proactief in stedelijke coalities in. Om zo samen oplossingen en condities te creëren én realiseren die de stad als geheel en haar inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers ten goede komen. Nu en in de toekomst. Deze manier van werken is erop gericht om elke investering maximaal te laten renderen voor de betrokkenen en tegemoet te komen aan de ambities van de stad en de veranderende behoeften van haar ‘gebruikers’: 

  • veranderende concepten voor wonen, werken, voorzieningen en ontspanning
  • kwalitatieve groei, een meer circulaire economie en klimaatbestendig en waterrobuuste stedelijke omgeving
  • het verbeteren van bereikbaarheid en de inzet van smart en green mobility
  • het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, flexibiliteit, kwaliteit en multifunctionaliteit van de stedelijke omgeving
  • het aantrekken, stimuleren en vasthouden van ondernemerschap, werkgelegenheid, startups en talent
  • het verantwoord omgaan met onze natuurlijke omgeving 
  • professioneel asset management


Vragen over deze sector

Aarnout Muizer

sectorleider Gemeenten +31 (0)6 5424 5164 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.