• Onze Sectoren

Power

Het energielandschap verduurzaamt snel. Grootschalige hernieuwbare energiebronnen domineren de markt en energienetten worden slim en zullen steeds sneller en met behulp van nieuwe technologie vraag en aanbod op elkaar moeten kunnen afstemmen. In sommige landen zal aan kernenergie een einde komen en worden installaties van fossiele brandstoffen ontmanteld of opgeschort.

Wim Voogd

Programmaleider Energietransitie +31 (0)6 2292 5876 Stel mij een vraag

Slim anticiperen op de energietransitie

De overgang naar een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt verhoogt de druk op de Europese energiesector, deze moet noodgedwongen en sneller dan verwacht aanpassen en veranderen. Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van brandstoffen toe en is betrouwbaarheid en de continuïteit van energie een vereiste.

De komende jaren staat de energiesector voor een grote uitdaging. De transitie vraagt om forse investeringen en grootschalige vervangingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat de huidige netten klaar zijn voor de toekomst, energielevering en terug levering mogelijk is in en over de landsgrenzen heen en de opwek van hernieuwbare energie door on- en offshore windparken en PV-parken gerealiseerd kan worden.  

Arcadis heeft een breed scala aan kennis en ervaring in de Power sector en kent de uitdagingen. Door samen te werken met overheden, beleggers, projectontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, burgers en eindgebruikers, bereiken wij het gewenste resultaat.

Hierbij zetten we grondige analyses in om al vooraf de impact te bepalen, praten we met de betrokkenen om draagvlak te creëren, werken we mee aan effectieve waardeketens, bedenken we doeltreffende capex-programma’s of vinden we nieuwe manieren uit om de operationele uitgaven te verlagen, zodat hiermee weer waarde toegevoegd kan worden aan uw organisatie. Scroll door onze gerelateerde projecten onderaan deze pagina om te bekijken wat wij samen kunnen bereiken.


Digitale uitgave

Industrie Update behandelt nieuws, trends, praktijkcases en wet- en regelgeving.

Maart 2017


Vragen over deze sector

Wim Voogd

Programmaleider Energietransitie +31 (0)6 2292 5876 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.