Asset Analytics: nóg meer met minder bereiken door digital assetmanagement

De afgelopen jaren hebben veel asset-intensieve organisaties, deels gebaseerd op een operational excellence strategie, stelselmatig bezuinigd op de instandhouding van hun assets. Meer doen met minder geld is vrijwel overal het devies. Belangrijk dus om bedrijfsprocessen te blijven herijken en te optimaliseren. En om nieuwe technologische ontwikkelingen en het groeiende aanbod van data effectief toe te passen en te benutten. Data-gedreven besluitvorming stelt private en publieke organisaties met veel assets in staat om hun activiteiten (verder) te professionaliseren. Hoe? Dat leest u in de whitepaper “Asset Analytics: nóg meer met minder door digital assetmanagement”. U kunt deze publicatie onderaan deze pagina downloaden. De whitepaper geeft u handvatten bij de toepassing van Asset Analytics - een combinatie van Big Data en Advanced Data Analytics - in beheer, onderhoud en vervangingsstrategieën.

Asset Analytics: nóg meer met minder bereiken door digital assetmanagement

Op (big) data gebaseerde besluitvorming; wat is het voordeel?

Data zijn voor veel organisaties een nieuwe ‘asset’. Het is aan eigenaren, assetmanagers in private en publieke sectoren en aan hun aannemers (serviceproviders) om de steeds grotere stroom aan data en informatie professioneel te managen en de waarde ervan optimaal te benutten. Bijvoorbeeld voor:
  • het voorspellen wanneer een asset gaat falen
  • het inzichtelijk maken wat de consequenties zijn van falen
  • het ontwerpen van maatregelen waardoor vitale assets beter bestand zijn tegen risico’s van buitenaf, bijv. gevolgen van klimaatverandering of andere bedreigingen
  • het kwantificeren van risico’s, o.m. als gevolg van klimaatverandering
  • het beter onderbouwen van investeringsbeslissingen in onderhoud of vervanging 
  • het borgen van de aanwezige en de in de toekomst benodigde kennis

Ervaring in diverse sectoren wijst uit dat de toepassing van Asset Analytics leidt tot meer scherpte in risicoanalyses en maatregelen. En zo tot steeds verdere optimalisatie van onderhouds- en vervangingsprogramma’s. En uiteindelijk tot betere prestaties voor eindgebruikers. Dit verklaart dat steeds meer organisaties de toegevoegde waarde ervan erkennen en interesse tonen voor het inbedden van deze werkwijze en van de inzichten in hun assetmanagement proces. Voor hen ontwikkelden wij een whitepaper over Asset Analytics.

Whitepaper Asset Analytics

Deze publicatie geeft antwoord op vragen als: 

  • Waarde creëren met bytes: hoe werkt dat?
  • Wat is er nodig voor het succesvol toepassen van Asset Analytics?
  • Hoe kunt u de implementatie van Asset Analytics in uw bedrijfsprocessen gefaseerd aanpakken?

Deze handreiking is gebaseerd op praktijkervaringen bij publieke als private organisaties. Onze Asset Analytics aanpak past in een groeiend pakket van ‘digital’ oplossingen die onze experts samen met opdrachtgevers en complementaire partners ontwikkelen, onder meer voor toepassing in vervanging-, beheer- en onderhoudsstrategieën.

Interessant?

Download dan de whitepaper via de link op deze pagina (onderaan).
Als u wilt verkennen of en hoe uw organisatie Asset Analytics kan inzetten en u daarbij gebruik wilt maken van de ervaring van organisaties die hier al mee aan de slag zijn, neem dan svp contact met ons op. 

In de media

- De Telegraaf ' Slimme camera moet brug redden'

Arcadis en assetmanagement
Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van assetmanagement: www.arcadis.com/assetmanagementNL


Vragen over dit artikel

Marc Hartsema

Directeur Programma Operate & Maintain +31 (0)6 2706 2452 Stel mij een vraag

Roland Dijkhuizen

Lead Data Scientist +31 (0)6 2706 1480 Stel mij een vraag

Arcadis White paper

Whitepaper Asset Analytics
Whitepaper Asset Analytics

Interessant? Download dan deze whitepaper

Asset Analytics
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.