• Nieuwsbericht
  • 5 maart 2019
  • Amersfoort

Omgevingsmanagementtool CrowdCreation zelfstandig verder

Amersfoort - De omgevingsmanagementtool CrowdCreaton gaat op eigen benen staan en wordt gerund door Arcadianen, die dit buiten hun reguliere werktijd oppakken. Het voltallige team blijft verbonden aan dit ‘startup’ initiatief om participatie en co-creatie in projecten en initiatieven vorm te geven. CrowdCreation won in 2018 de Doe & Durf competitie van NL Ingenieurs!

Uit gemeenten, ontwikkelaars en binnen Arcadis was het afgelopen jaar veel interesse in CrowdCreation. “We zien de komende periode veel meer initiatieven, waarbij participatie van belang is. Zeker als het gaat om complexe vraagstukken, die zonder de kennis en steun van inwoners, bedrijven en organisaties niet van de grond komen”, zegt Joost Kuckartz, één van de vijf initiatiefnemers. “In de nieuwe constructie kunnen we veel sneller inspelen op de vraag. Onze gevarieerde kennis werkt complementair. Het afgelopen jaar vulden wij elkaar perfect aan en nu kunnen we sneller stappen zetten. Zo hopen we CrowdCreation snel als pilot bij een project te kunnen inzetten”.

Een reden om gas te geven met CrowdCreation ligt in de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Een belangrijk element hierin is participatie. De actieve rol van de gemeenten schuift naar de initiatiefnemers. Zij worden zelf verantwoordelijk voor het faciliteren van participatie. Dit vraagt tools en nieuwe participatievormen om de kennis en ervaringen van de inwoners, organisaties en bedrijven op te halen. 

Binnen Arcadis was er veel aandacht aan de ontwikkeling van CrowdCreation. Het idee werd verscheidene keren binnen tenders aangeboden en verdere ontwikkeling heeft plaatsgevonden, ondermeer via de hulp vanuit de afdeling business development.

De vijf initiatiefnemers blijven óók betrokken bij Arcadis. Ze pakken de ontwikkeling van CrowdCreation in eigen tijd als apart bedrijf op. “Wij geloven in co-creatie en zo kijken we ook naar het vervolg van CrowdCreation. We willen deze tool samen met partners en klanten verder ontwikkelen. Participatie vraagt immers om maatwerk en daar denken wij graag in mee. Door zowel voor Arcadis als CrowdCreation te werken creëren we een win-win situatie”.

Voor meer informatie over CrowdCreation, bezoek www.crowdcreation.net of contact Joost Kuckartz: joost@crowdcreation.net, 06 5117 4245

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.