• Nieuwsbericht
  • 17 oktober 2019
  • Amersfoort

Arcadis ontwerp ‘natuurinclusief zonnepark’ Landgraaf landelijk erkend

Amersfoort - Arcadis, de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving, heeft voor een beheerder van afgedekte stortplaatsen bij het Limburgse Landgraaf het ontwerp voor een zonnepark gemaakt. Daarnaast organiseerde Arcadis ook de vergunningen en de subsidie. De uitdaging hierbij was de ligging van het terrein; naast een Natura 2000 gebied.

Doordat de voormalige stortplaats de bestemming natuur kreeg, liet Arcadis het ontwerp voor het zonnepark samengaan met de natuurontwikkeling. De Milieufederatie stelde richtlijnen op voor natuurinclusief ontwerpen van zonneparken en nam daarbij het zonnepark Landgraaf als goed voorbeeld.

Wat betekent ‘natuurinclusief’ in dit geval;

  • Hoge positie van panelen zodat schapen overal kunnen grazen en licht overal kan komen
  • Afwisseling met open ruimten waar struiken en kruidige vegetatie komt
  • Zichtassen voor recreanten en dieren, recreanten kunnen rond het park lopen
  • Goede aansluiting van begroeiing met natuur buiten het hek
  • Bereikbaarheid van leidingen en putten van de nazorg van de stortplaats waar nodig

De maatregelen betekenen een iets lagere opbrengst, maar daar komt heel waardevolle natuur voor terug. Door de aanzienlijke subsidie, kwam de business case gunstig uit. Er komen zo’n 30.000 panelen met 11,3 MWp maximale opbrengst.

Ook voor de beheerfase bedacht Arcadis maatregelen die de ontwikkeling van schraal bloemrijk grasland met ruimte voor ruigtekruiden (biotoop gladde slang en diverse hagedissen) bevorderen. In de tweede helft van volgend jaar volgt de realisatie, waarvan Arcadis tevens de contractvorming en aanbesteding doet.


Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.