• Nieuwsbericht
  • 23 december 2019
  • Amersfoort

Arcadis onderzoekt producten en afvalstromen op PFAS

Amersfoort - Arcadis onderzoekt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat producten, productieprocessen en afvalstromen op aanwezigheid van de vervuilende stof PFAS. PFAS zijn fluorhoudende verbindingen, die inmiddels wijdverbreid voorkomen in ons milieu en onlangs de aanleiding waren voor een grote verstoring van allerlei bouw- en baggerwerkzaamheden. De bedoeling van de studie is om te identificeren via welke producten en afvalstromen er PFAS in ons milieu komen. Op basis van deze gegevens kan de ‘kraan’ verder dicht gedraaid worden, zodat zo min mogelijk PFAS in het milieu belanden.

PFAS zit onder meer in waterafstotende kleding

De studie is nadrukkelijk een eerste stap, waarbij de focus ligt op de (huishoudelijke) producten en afvalstromen met de grootste omvang in combinatie met blootstellingsroutes. Het doel van dit onderzoek is om meer feitelijke informatie en meetgegevens te krijgen in welke producten, productieprocessen en afvalstromen relevante hoeveelheden PFAS aanwezig zijn. Door te kijken naar hoeveelheden, locatie en blootstellingsroute, kunnen de belangrijkste bronnen geïdentificeerd worden die mogelijk invloed hebben op ons milieu. Naast literatuuronderzoek gaat Arcadis daarom daadwerkelijk analyses uitvoeren op producten en afvalstromen, om zo de aan- of afwezigheid van PFAS aan te tonen.

PFAS is een verzamelnaam voor zo’n zesduizend zogenaamde Poly- en perFluorAlkylStoffen die in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim zitten. In de huidige situatie is er over de aanwezigheid van PFAS, of type PFAS in producten erg weinig bekend. De opdracht wordt eind 2020 afgerond.

Evenementen over PFAS


 
Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag

Wim Plaisier

Manager PFAS Oplossingen Europa +31 (0)6 4664 7255 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.