• Nieuwsbericht
  • 30 december 2019
  • Amersfoort

Arcadis handhaaft wederom hoogste trede van de CO2-prestatieladder

Amersfoort - Arcadis handhaaft wederom trede 5 van de CO2-prestatieladder. De ladder is een certificeringsinstrument dat wordt gebruikt om organisaties te helpen op structurele wijze CO2 te reduceren. Bedrijven met deze certificering krijgen bovendien een fictieve korting bij aanbestedingen van inmiddels circa 100 organisaties, zoals ProRail, Rijkswaterstaat, Alliander, een aantal provincies, waterschappen en gemeenten.

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Arcadis was in 2010 de eerste grote ontwerp- en consultancyorganisatie die trede 5 van de ladder haalde volgens het toen geldende handboek. De externe auditors kijken naar inzicht, CO2-reductie, transparantie en participatie.

"Het doel is aantonen dat we het hele jaar werken aan het verbeteren van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering, in de oplossingen voor onze klanten en in de keten" aldus Yoeri Schenau, Duurzaamheidsmanager bij Arcadis ,, Als duurzame koploper willen we het goede voorbeeld geven en andere bedrijven motiveren, stimuleren en inspireren om ook duurzame stappen te zetten."

Het aantal opdrachtgevers dat de CO2-Prestatieladder in aanbestedingen inzet groeit. Ook het aantal bedrijven dat een certificaat bezit. Arcadis helpt ook andere bedrijven om te groeien op de CO2-Prestatieladder. Sinds dit jaar levert Arcadis ook een onafhankelijk deskundige voor de CO2-Prestatieladder van de SKAO.

Meer weten? Neem contact op met Elske de Jong, Manager duurzame bedrijfsvoering en MVOVragen over dit nieuws

Elske de Jong

Manager Duurzame Bedrijfsvoering en MVO bij Arcadis KNHM +31 (0)6 2706 0852 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.